Distansanvändning (Fiona)

En organisation kan ingå avtal med Statistikcentralen om användning av undersökningsmaterial på distans. Vid uppkoppling via nätet öppnas då en distansanslutning mellan forskarens arbetsstation och Statistikcentralens server.

  • Via tjänsten får forskaren tillgång till dataskyddat material vid Statistikcentralen. Undersökningsmaterial eller annat material får överföras från systemet bara när det genomgått en kontroll.
  • För inloggning i systemet behövs användar-ID och lösenord.
  • Logguppgifter om användningen av systemet samlas in för fakturering samt underhåll och övervakning av systemet.
  • För användningen av systemet faktureras enligt prislistan för forskartjänster.
  • Statistikcentralen ansvarar för underhållet av systemet under tjänstetid.
  • Kundens kontaktperson hjälper vid problemsituationer.

Ansökan om tillgång till distansanvändningssystemet

  • Kunden tillställer Statistikcentralen en utredning om sina dataskydds- och datasäkerhetsförfaranden för distansanvändningen då avtalet om distansanvändning ingås. Statistikcentralen ska ha möjlighet att bekanta sig med kundens arbetslokaliteter. Dessutom ska kundernas kontaktpersoner delta i utbildning om distansanvändning.
  • I avtalet anges organisationens administrativa och tekniska kontaktperson.
  • Statistikcentralen öppnar distansanslutningen till systemet för distansanvändning från de IP-adresser som kunden noggrant definierat.
  • Kunden ansvarar för att de arbetslokaliteter som står till forskarnas förfogande lämpar sig för forsknings- och distansanvändning och att det är möjligt att hantera material där på ett sådant sätt att dataskyddet inte äventyras.

Läs mera om forskartjänsternas regler och anvisningar (pdf),  tillgängligt material  och ansökningsprocessen för mikromaterial.

 

Inloggning i distansanvändningstjänsten (registrerade användare):

Windows 2008 R2

Windows 2012 R2

FIONA (CSC)