Priser för undersökningsmaterial och -tjänster

Priserna gäller år 2022. Priserna för distansanvändning för 2023 anges nedan. Till priserna läggs moms på 24 %.

Undersökningsmaterial

Priser på tjänster

 

Tjänst Pris
Nytt användningstillstånd eller utvidgande av materialet 500 €
Förlängning av tillståndets giltighetstid och/eller ändringar i forskargruppen 350 €
Timpris för utfört arbete 105 € / timme
Delning av räkningen mellan flera organisationer 105 €
Hyrning av en arbetsstation i forskningslaboratoriet 70 € / dag
Återupptagande av distansanvändning av ett forskningsprojekt efter nedläggning 350 €

I avgiften för användningstillståndet ingår en timmes utredningsarbete. 
Behandlingskostnaden faktureras oberoende om ansökningen godkänns eller inte. En ansökan som inte slutförs eller som inte kompletteras efter att den har tagits till behandling, faktureras enligt utförd arbetsmängd. 

Material som skräddarsys

Framställningen och bearbetningen av undersökningsmaterial prissätts enligt utförda arbetstimmar.

Färdiga material

Priser på färdiga material hittar du nu på samma ställe på vår webbplats som övriga uppgifter om mikromaterial.

Mikrosimuleringsmaterial

Material Pris
SISU-registermaterial, urval på 15 procent för varje materialår Prissättning för distansanvändning
SISU-registermaterial, separat urval 1000 €/materialår
Mikrosimuleringsversion av konsumtionsundersökningens servicematerial år 2012 material (båda versionerna): 3 900 €;
år 2016 material: 3900 €;
allt material: 5175 €

Distansanvändning

För distansanvändning debiteras en årlig avgift för den virtuella maskinen forskningsprojektet har hyrt och därtill användaravgifter baserade på antalet användare. Forskningsprojektet väljer den virtuella maskin som bäst lämpar sig för projektet.

Priser från 1.1.2023

Produkt Pris
Virtuell maskin S (8 GB ramp, 4-kärnig) 2800 € / år
Virtuell maskin M (16 GB ramp, 6-kärnig) 3500 € / år
Virtuell maskin L (32 GB ramp, 8-kärnig) 4500 € / år
Virtuell maskin XL (64 GB ramp, 8-kärnig) 6200 € / år
Användaravgift 250 € / år / person

Priser för 2022

Produkt Pris
Virtuell maskin S (8 GB ramp, 4-kärnig) 2250 € / år
Virtuell maskin M (16 GB ramp, 6-kärnig) 2750 € / år
Virtuell maskin L (32 GB ramp, 8-kärnig) 3500 € / år
Virtuell maskin XL (64 GB ramp, 8-kärnig) 4800 € / år
Användaravgift 180 € / år / person

Avgifterna för distansanvändning debiteras två gånger per år, faktureringsperioden är sex månader: användningen mellan januari och juni debiteras i juni och användningen mellan juli och december i december.

Om den virtuella maskinen ändras under faktureringsperioden, debiteras en användaravgift enligt det största maskinpaketet som använts.

Minimilängden för fakturering av distansanvändning är en faktureringsperiod. Minimifaktureringen är alltså sex månaders andel av årsavgiften. Om distansanvändningen inletts eller avslutats under pågående faktureringsperiod ställs avgiften i relation till månadsnivån enligt start- och slutdatum, förutsatt att användningen varar minst en hel faktureringsperiod.

Användaravgiften bestäms enligt antalet användarnamn som har varit öppnade under faktureringsperioden.

Övriga avgifter för distansanvändning

För forskningsprojektet reserveras en begränsad mängd hårddiskutrymme, för extra diskutrymme debiteras separat. Pris på tilläggsutrymme 120 €/200 GB/år. 

Intervju- och undersökningstjänster

Priset på datainsamlingarna för intervju- och undersökningstjänster består av kostnaderna för datainsamlingen och planeringen av innehållet, kostnaderna för fältskedet i datainsamlingen samt kostnaderna för behandling och bearbetning av materialen.

De viktigaste faktorerna som påverkar kostnaderna är datainsamlingssättet (telefonintervju, besöksintervju, postenkät, webbinsamling eller en kombination av dessa), längden på enkäten och storleken på urvalet, den arbetsmängd som behövs för planering av blanketten och datainsamlingen samt leveranssättet för materialet (fil, tabeller, tabellrapport, undersökningsrapport).

På grund av ovan nämnda faktorer varierar priserna på undersökningarna från några tusen euro till rentav flera hundratusen euro. Förhandlingar förs alltid på förhand om de olika undersökningsalternativen och de viktigaste faktorer som påverkar kostnaderna, varefter Statistikcentralen kan ge en preliminär kostnadsberäkning för olika genomförandesätt. Den slutliga kostnadsberäkningen görs när man har hittat ett alternativ som lämpar sig för kundens behov och när detaljerna för undersökningen har klarlagts.

Metodtjänster

På prissättningen av metodtjänster tillämpas timdebitering. Det skattefria priset är från 80 euro till 140 euro beroende på uppdragets art. Ifråga om större projekt kan man också använda månadsdebitering.

Senast uppdaterad 28.11.2022