Uppgifter har lagts till i databastabell 12fy inom statistiken över byggnads- och bostadsproduktion

Statistik: byggnads- och bostadsproduktion

Ändringsdatum: 25.05.2023

Databastabell: 12fy -- Byggnads- och bostadsproduktion

Beskrivning av de nya uppgifterna

Databastabell 12fy över byggnads- och bostadsproduktionen har kompletterats med en ny variabel för område. I fortsättningen publiceras uppgifterna i statistiken över byggnads- och bostadsproduktionen på hela landets nivå och på landskapsnivå.

Mera information

Tiia Wallin
överaktuarie
029 551 3875
Merja Järvinen
aktuarie
029 551 2458
Petri Kettunen
aktuarie
029 551 3558