Käyttöomaisuustiedot / myyntitiedustelu

Käyttöomaisuustiedustelussa kysytään yrityksiltä Suomeen kohdistuvia käyttöomaisuuden lisäyksiä ja vähennyksiä. Käyttöomaisuustietoja kysytään neljännesvuosittain erillisellä verkkolomakkeella myyntitiedustelun yhteydessä yhteensä noin 1 800 yritykseltä. Kerättävät tiedot ovat kuukausitasoisia.

⁠Käyttöomaisuustietoja käytetään kansantalouden neljännesvuositilinpidossa sekä vuositilinpidon ennakkotiedoissa. Tietoja käytetään myös yritysten investointien kokeellisessa tilastossa.

Vastaa kyselyyn

Vastaathan 15.1.2024 mennessä!

Jokainen vastaus parantaa keräämiemme tietojen luotettavuutta. Näin varmistamme, että kyselyiden tulokset ja niistä laaditut tilastot ovat korkealuokkaisia ja antavat oikean
kuvan tutkittavasta aiheesta.


Näin vastaat

Vastausohjeet

Vastaa verkossa

Kirjaudu lomakkeelle painikkeesta Siirry vastaamaan joko Suomi.fi-tunnistautumisen kautta tai Tilastokeskuksen lähettämillä käyttäjätunnuksella ja salasanalla. ⁠Katso lisätietoja osiosta Tunnistautumisohjeet.

Jos yrityksesi on saanut meiltä sähköpostin, voit seurata sen ohjeita. Vastaaminen on mahdollista myös kännykällä tai tabletilla.

⁠Voit tutustua käyttöomaisuustiedustelun kysymyksiin ohjetiedostoista löytyvän vastausohjeen avulla. Lisäohjeita löydät myös verkkolomakkeelta. Voit täydentää ja muuttaa lomakkeelle ilmoittamiasi tietoja myöhemmin.

Myyntitietojen vastausohjeet

Tunnistautumisohjeet

Vastaajille lähetetyt kirjeet

Olemme lähettäneet kyselyn vastaajille kirjeen, kun kysely alkoi. Tutustu kirjeeseen!

Tarvitsetko apua?

Apua vastaamiseen
Käyttäjätunnukset ja salasanat
Tiedustelut tietosisällöstä

Usein kysytyt kysymykset (UKK)

Miksi yrityksemme on valittu mukaan kyselyyn?
Mitä hyötyä yrityksellemme on osallistumisesta kyselyyn?
Meillä ei ole ilmoitettavia käyttöomaisuuden lisäyksiä tai vähennyksiä. Pitääkö meidän vastata kyselyyn?
Mihin tietoja käytetään?

Tulevat eräpäivät

Tätä kyselyä toistetaan säännöllisin väliajoin.

Käyttöomaisuustiedot / myyntitiedustelu

Vastaamisen eräpäivä:

Käyttöomaisuustiedot / myyntitiedustelu

Vastaamisen eräpäivä:

Käyttöomaisuustiedot / myyntitiedustelu

Vastaamisen eräpäivä:

Tietosuoja, oikeudet ja velvollisuudet

Kaikki tilastotarkoituksiin kerätyt tiedot ovat salassa pidettäviä. Tietoja käsiteltäessä huolehditaan siitä, ettei kenenkään yksityisyys tai liike- tai ammattisalaisuus vaarannu. Jokainen Tilastokeskuksen palveluksessa oleva on allekirjoittanut salassapitositoumuksen.

Tietosuoja
Tiedonantovelvollisuudesta vapauttaminen

Miksi tätä sisältöä ei näytetä?

Tämä sisältö ei näy, jos olet estänyt evästeiden käytön. Jos haluat nähdä sisällön, tarkista evästeasetuksesi.