Aiheet
Työ, palkat ja toimeentulo

Palkansaajien mediaaniansiot korkeimmat 45–49-vuotiailla vuonna 2021

tiedote | Palkkarakenne 2021

Tilastokeskuksen mukaan kokoaikaisten palkansaajien kokonaisansioiden mediaani oli 3 314 euroa kuukaudessa vuonna 2021. Kokonaisansioiden keskiarvo oli 3 734 euroa. Miehillä kokonaisansioiden mediaani oli 3 663 euroa ja naisilla 3 034 euroa kuukaudessa. Parhaiten palkattuun kymmenykseen kuuluvat ansaitsivat vähintään 5 571 euroa kuukaudessa ja matalapalkkaisimman kymmenyksen ansiot olivat alle 2 302 euroa.

Keskeisiä poimintoja

 • Kokoaikaisten palkansaajien kokonaisansioiden mediaani oli 3 314 euroa ja keskiarvo 3 734 kuukaudessa.
 • Miehillä kokonaisansioiden mediaani oli 3 663 euroa ja naisilla 3 034 euroa kuukaudessa.
 • Parhaiten palkattuun kymmenykseen kuuluvat ansaitsivat vähintään 5 571 euroa kuukaudessa ja matalapalkkaisimman kymmenyksen ansiot olivat alle 2 302 euroa.
 • Ikäryhmistä korkeimmat mediaaniansiot olivat 45–49 vuotiailla palkansaajilla.

Kokonaisansiot ammateittain ja ikäryhmittäin

Vuoden 2021 palkkarakennetilasto kuvaa noin 1,45 miljoonan kokoaikaisen palkansaajan ansiotietoja ja yhteensä 1,76 miljoonan koko- ja osa-aikaisen ansiotietoja. Palkkarakennetilasto kuvaa julkisen sektorin osalta kaikkia ja yksityisen sektorin osalta yli viiden hengen yrityksissä työskenteleviä palkansaajia.

Palkkarakennetilaston yleisimpiä ammattiryhmiä olivat erityisasiantuntijat, asiantuntijat sekä palvelu- ja myyntityöntekijät. Kokoaikaisten erityisasiantuntijoiden kokonaisansioiden mediaani oli 4 246 euroa kuukaudessa. Kokonaisansioiden mediaani oli asiantuntijoilla 3 359 euroa ja palvelu- ja myyntityöntekijöillä 2 577 euroa kuukaudessa. Korkeimmat mediaaniansiot olivat johtajilla, 6 929 euroa kuukaudessa.

Kokonaisansiot olivat korkeimmat 45–49 vuotiailla palkansaajilla ja tässä ikäryhmässä kokoaikaisten palkansaajien kokonaisansioiden mediaani oli 3 635 euroa kuukaudessa. Matalimmat ansiot olivat 15–19 vuotiaiden ikäryhmässä, jossa palkansaajien kokonaisansioiden mediaani oli 2 200 euroa kuukaudessa.

Tilastossa julkaistavat ansiotiedot ovat kokonaisansioita. Kokonaisansiot sisältävät säännölliseltä työajalta maksettavan ansion lisäksi muun muassa yli- ja lisätyöajalta maksettavat palkanosat sekä työaikalisät, mutta eivät kertaluonteisesti maksettavia palkkaeriä, kuten tulospalkkioita. Kokonaisansiot ovat bruttomääräisiä, eli niistä ei ole vähennetty veroja tai muita maksuja.

Taulukot

Katso keskeiset tilastotiedot taulukoista.
03.10.2022

Kokoaikaisten palkansaajien kokonaisansiot koulutusasteen mukaan vuonna 2021

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Päivittyneet tietokantataulukot
Käytetyt luokitukset:
 • Työnantajasektori
 • Ammattiluokitus 2010
 • Sukupuoli
Ajanjakso:
vuosi
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
 • Ikäryhmä
 • Työnantajasektori
 • Koulutusaste
Ajanjakso:
vuosi
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
 • Työnantajasektori
 • Osa-aikaisuus
 • Ammattiluokitus 2010
Ajanjakso:
vuosi
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
 • Ammattiluokitus 2010
 • Työnantajasektori
 • Sukupuoli
Ajanjakso:
vuosi
Päivitetty:
Poistuneet tietokantataulukot

Tulevat julkaisut

Taustatiedot

Dokumentaatio
Viittausohje

Tilaston asiantuntijat

Tiedustelut ensisijaisesti
Palvelusähköposti
palkkarakenne@stat.fi
Matti Lahdenmäki
yliaktuaari
029 551 3690
Muut asiantuntijat
Vastaava osastopäällikkö

Miksi tätä sisältöä ei näytetä?

Tämä sisältö ei näy, jos olet estänyt evästeiden käytön. Jos haluat nähdä sisällön, tarkista evästeasetuksesi.