Julkaistu: 13.5.2003

Vaalikoneiden käyttö yleisintä ruuhka-Suomessa

Vaalikone meni läpi viime vaaleissa, erityisesti uusmaalaisten ja nuorten keskuudessa.

Internetin vaalikoneiden käyttö oli yleisintä Uudellamaalla, jossa asuvista 15-74-vuotiaista noin 32 prosenttia ilmoitti käyttäneensä yhtä tai useampaa Internetin vaalikonetta ennen viime maaliskuussa järjestettyjä eduskuntavaaleja. Tämä käy ilmi Tilastokeskuksen huhtikuussa tekemästä tietokoneen ja Internetin käyttöä koskevasta kyselytutkimuksesta. Etelä-Suomen (pl. Uusimaa) alueella vaalikoneen käyttäjien osuus oli 17 prosenttia. Myös Väli-Suomen alueella, johon kuuluu Keski-Suomi ja valtaosa Pohjanmaasta, vaalikoneen käyttäjien osuus oli 17 prosenttia. Vähäisintä vaalikoneen suosio oli Itä ja Pohjois-Suomessa, jossa käyttäjien osuus oli 15 prosenttia.

Vaalikonetta käytti

kuva

Pääkaupunkiseudulla 36 prosenttia 15-74-vuotiaista oli etsinyt vaalikoneen avulla sopivaa ehdokasta. Muissa suurissa kaupungeissa näin oli tehnyt noin joka neljäs. Pienemmissä kaupungeissa eli kaupunkimaisissa kunnissa noin 18 prosenttia kohdejoukkoon kuuluvista tutkaili vaalikoneelta tai -koneilta ehdokkaiden mielipiteitä. Vähäisintä vaalikoneiden käyttö oli taajaan asutuissa tai maaseutumaisissa kunnissa, joissa osuus oli 14 prosenttia.

Internetin käyttäjien kohdalla alueelliset erot vaalikoneen käytön yleisyydessä olivat samansuuntaisia kuin koko väestössä. Internetiä tänä vuonna käyttäneistä uusmaalaisista 43 prosenttia oli käyttänyt myös vaalikonetta. Vastaava osuus oli Väli-Suomessa 28 prosenttia, Etelä-Suomessa 27, Itä-Suomessa 24 ja Pohjois-Suomessa 23 prosenttia.

Yhtä yleistä miehillä ja naisilla

Joka viides 15-74-vuotias suomalainen käytti vaalikonetta ennen viime maaliskuun eduskuntavaaleja. Lukumääräisesti se tarkoittaa noin 821 000 suomalaista.

Internetin käyttäjistä 31 prosenttia oli tutkaillut vaalikoneen kysymyksiin vastanneiden ehdokkaiden mielipiteitä vaalikoneen avulla. Vuoden alun jälkeen Internetiä käyttäneitä 15 - 74-vuotiaita oli arviolta 2,6 miljoonaa. Vaalikoneen käytön yleisyydessä ei ollut miesten ja naisten välisiä eroja.

Yleisintä vaalikoneiden käyttö oli 25 -34-vuotiaiden keskuudessa, joista 36 prosenttia oli tutustunut vaalikoneeseen vastanneiden ehdokkaiden mielipiteisiin. 18- 24-vuotiaista näin oli tehnyt joka kolmas, 35 - 44-vuotiaista joka neljäs. 45-54-vuotiaista vaalikoneen käyttäjien osuus oli noin 14 prosenttia.

Vähäisintä vaalikoneen käyttö oli yli 55-vuotiailla, joista noin 8 prosenttia oli käyttänyt yhtä tai useampaa Internetin vaalikonetta. Ikäryhmien väliset erot kaventuivat merkittävästi, kun kysymys rajattiin koskemaan Internetiä käyttäneitä. Joka neljäs yli 55-vuotias Internetin käyttäjä oli tutustunut vaalikoneen avulla ehdokkaisiin. Vaalikoneen käyttöä koskeva kysymys kysyttiin myös 15-17-vuotiailta, joista joka neljäs ilmoitti käyttäneensä vaalikonetta.

Vaalikoneita oli eri tiedotusvälineiden ja järjestöjen Internet-sivuilla ennen maaliskuun eduskuntavaaleja. Vaalikoneella voi tutkia, kenen vaalikoneeseen vastanneen ehdokkaan mielipiteet ovat lähimpänä omia näkemyksiä. Vaalikoneen käytöstä kysyttiin kuukausittain toteutettavan kuluttajabarometrin yhteydessä.

Marko Ylitalo


Päivitetty 13.5.2003

Lisätietoja:
sähköposti: tietoaika@tilastokeskus.fi