Ylöjärvi

Vertaile kuntia
Muuttujien kuvaukset
Käytetty alueluokitus 2013

Alueluokitus 2014Ylöjärvi Koko maa
Maapinta-ala, km2 1.1.20131 115 303 891
Taajama-aste, % 1.1.201286,9 84,7
    
Väestö   
Väkiluku 31.12.201331 743 5 451 270
Väkiluvun muutos, % 2012 - 20130,7 0,5
0-14 -vuotiaiden osuus väestöstä, % 31.12.201322,4 16,4
15-64 -vuotiaiden osuus väestöstä, % 31.12.201362,1 64,2
65 vuotta täyttäneiden osuus väestöstä, % 31.12.201315,5 19,4
Ruotsinkielisten osuus väestöstä, % 31.12.20130,3 5,3
Ulkomaiden kansalaisten osuus väestöstä, % 31.12.20131,2 3,8
Kuntien välinen muuttovoitto/-tappio, henkilöä 201331 0
Syntyneiden enemmyys, henkilöä 2013189 6 662
Perheiden lukumäärä 31.12.20139 084 1 471 085
Valtionveronalaiset tulot, euroa/tulonsaaja 201128 368 26 555
Asuminen   
Asuntokuntien lukumäärä 31.12.201312 982 2 599 613
Vuokra-asunnossa asuvien asuntokuntien osuus, % 31.12.201314,5 30,6
Rivi- ja pientaloissa asuvien asuntokuntien osuus asuntokunnista, % 31.12.201382,1 54,0
Kesämökkien lukumäärä 31.12.20134 373 498 694
Koulutus   
Vähintään keskiasteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä, % 31.12.201372,1 69,4
Korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä, % 31.12.201329,3 29,3
Työmarkkinat   
Kunnassa olevien työpaikkojen lukumäärä 31.12.20129 540 2 339 904
Työllisten osuus 18-74-vuotiaista, % 31.12.201265,5 60,1
Työttömyysaste, % 31.12.20129,3 10,7
Kunnassa asuvan työllisen työvoiman määrä 31.12.201213 959 2 339 904
Asuinkunnassaan työssäkäyvien osuus työllisestä työvoimasta, % 31.12. 201138,4 67,0
Alkutuotannon työpaikkojen osuus, % 31.12.20122,7 3,4
Jalostuksen työpaikkojen osuus, % 31.12.201231,8 21,6
Palvelujen työpaikkojen osuus, % 31.12.201263,5 73,8
Toimialaltaan tuntemattomien työpaikkojen osuus, % 31.12.20122,0 1,2
Taloudellinen huoltosuhde, työvoiman ulkopuolella tai työttömänä olevat yhtä työllistä kohti 31.12.20121,26 1,32
Eläkkeellä olevien osuus väestöstä, % 31.12.201219,3 24,2
Yritykset   
Yritystoimipaikkojen lukumäärä 20121 916 352 299