Ylitornio - Övertorneå

Vertaile kuntia
Muuttujien kuvaukset
Käytetty alueluokitus 2013

Alueluokitus 2014Ylitornio - Övertorneå Koko maa
Maapinta-ala, km2 1.1.20132 029 303 891
Taajama-aste, % 1.1.201246,1 84,7
    
Väestö   
Väkiluku 31.12.20134 482 5 451 270
Väkiluvun muutos, % 2012 - 2013-1,6 0,5
0-14 -vuotiaiden osuus väestöstä, % 31.12.201311,7 16,4
15-64 -vuotiaiden osuus väestöstä, % 31.12.201357,7 64,2
65 vuotta täyttäneiden osuus väestöstä, % 31.12.201330,5 19,4
Ruotsinkielisten osuus väestöstä, % 31.12.20130,2 5,3
Ulkomaiden kansalaisten osuus väestöstä, % 31.12.20131,1 3,8
Kuntien välinen muuttovoitto/-tappio, henkilöä 2013-32 0
Syntyneiden enemmyys, henkilöä 2013-43 6 662
Perheiden lukumäärä 31.12.20131 246 1 471 085
Valtionveronalaiset tulot, euroa/tulonsaaja 201120 912 26 555
Asuminen   
Asuntokuntien lukumäärä 31.12.20132 112 2 599 613
Vuokra-asunnossa asuvien asuntokuntien osuus, % 31.12.201317,2 30,6
Rivi- ja pientaloissa asuvien asuntokuntien osuus asuntokunnista, % 31.12.201392,4 54,0
Kesämökkien lukumäärä 31.12.20131 304 498 694
Koulutus   
Vähintään keskiasteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä, % 31.12.201361,1 69,4
Korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä, % 31.12.201316,3 29,3
Työmarkkinat   
Kunnassa olevien työpaikkojen lukumäärä 31.12.20121 432 2 339 904
Työllisten osuus 18-74-vuotiaista, % 31.12.201249,0 60,1
Työttömyysaste, % 31.12.201213,8 10,7
Kunnassa asuvan työllisen työvoiman määrä 31.12.20121 548 2 339 904
Asuinkunnassaan työssäkäyvien osuus työllisestä työvoimasta, % 31.12. 201176,1 67,0
Alkutuotannon työpaikkojen osuus, % 31.12.201212,8 3,4
Jalostuksen työpaikkojen osuus, % 31.12.201214,5 21,6
Palvelujen työpaikkojen osuus, % 31.12.201267,2 73,8
Toimialaltaan tuntemattomien työpaikkojen osuus, % 31.12.20125,6 1,2
Taloudellinen huoltosuhde, työvoiman ulkopuolella tai työttömänä olevat yhtä työllistä kohti 31.12.20121,94 1,32
Eläkkeellä olevien osuus väestöstä, % 31.12.201237,9 24,2
Yritykset   
Yritystoimipaikkojen lukumäärä 2012342 352 299