Vöyri - Vörå

Vertaile kuntia
Muuttujien kuvaukset
Käytetty alueluokitus 2013

Alueluokitus 2014Vöyri - Vörå Koko maa
Maapinta-ala, km2 1.1.2013782 303 891
Taajama-aste, % 1.1.201249,7 84,7
    
Väestö   
Väkiluku 31.12.20136 691 5 451 270
Väkiluvun muutos, % 2012 - 20130,2 0,5
0-14 -vuotiaiden osuus väestöstä, % 31.12.201316,2 16,4
15-64 -vuotiaiden osuus väestöstä, % 31.12.201360,0 64,2
65 vuotta täyttäneiden osuus väestöstä, % 31.12.201323,8 19,4
Ruotsinkielisten osuus väestöstä, % 31.12.201382,6 5,3
Ulkomaiden kansalaisten osuus väestöstä, % 31.12.20134,5 3,8
Kuntien välinen muuttovoitto/-tappio, henkilöä 2013-77 0
Syntyneiden enemmyys, henkilöä 20136 6 662
Perheiden lukumäärä 31.12.20131 897 1 471 085
Valtionveronalaiset tulot, euroa/tulonsaaja 201124 064 26 555
Asuminen   
Asuntokuntien lukumäärä 31.12.20132 920 2 599 613
Vuokra-asunnossa asuvien asuntokuntien osuus, % 31.12.201316,1 30,6
Rivi- ja pientaloissa asuvien asuntokuntien osuus asuntokunnista, % 31.12.201391,1 54,0
Kesämökkien lukumäärä 31.12.20132 443 498 694
Koulutus   
Vähintään keskiasteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä, % 31.12.201363,8 69,4
Korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä, % 31.12.201323,6 29,3
Työmarkkinat   
Kunnassa olevien työpaikkojen lukumäärä 31.12.20122 701 2 339 904
Työllisten osuus 18-74-vuotiaista, % 31.12.201267,7 60,1
Työttömyysaste, % 31.12.20124,0 10,7
Kunnassa asuvan työllisen työvoiman määrä 31.12.20123 062 2 339 904
Asuinkunnassaan työssäkäyvien osuus työllisestä työvoimasta, % 31.12. 201167,3 67,0
Alkutuotannon työpaikkojen osuus, % 31.12.201215,1 3,4
Jalostuksen työpaikkojen osuus, % 31.12.201231,4 21,6
Palvelujen työpaikkojen osuus, % 31.12.201252,0 73,8
Toimialaltaan tuntemattomien työpaikkojen osuus, % 31.12.20121,4 1,2
Taloudellinen huoltosuhde, työvoiman ulkopuolella tai työttömänä olevat yhtä työllistä kohti 31.12.20121,18 1,32
Eläkkeellä olevien osuus väestöstä, % 31.12.201226,9 24,2
Yritykset   
Yritystoimipaikkojen lukumäärä 2012779 352 299