Valtimo

Vertaile kuntia
Muuttujien kuvaukset
Käytetty alueluokitus 2013

Alueluokitus 2014Valtimo Koko maa
Maapinta-ala, km2 1.1.2013800 303 891
Taajama-aste, % 1.1.201246,9 84,7
    
Väestö   
Väkiluku 31.12.20132 379 5 451 270
Väkiluvun muutos, % 2012 - 2013-1,7 0,5
0-14 -vuotiaiden osuus väestöstä, % 31.12.201313,2 16,4
15-64 -vuotiaiden osuus väestöstä, % 31.12.201357,5 64,2
65 vuotta täyttäneiden osuus väestöstä, % 31.12.201329,3 19,4
Ruotsinkielisten osuus väestöstä, % 31.12.20130,1 5,3
Ulkomaiden kansalaisten osuus väestöstä, % 31.12.20130,7 3,8
Kuntien välinen muuttovoitto/-tappio, henkilöä 2013-25 0
Syntyneiden enemmyys, henkilöä 2013-20 6 662
Perheiden lukumäärä 31.12.2013634 1 471 085
Valtionveronalaiset tulot, euroa/tulonsaaja 201120 304 26 555
Asuminen   
Asuntokuntien lukumäärä 31.12.20131 198 2 599 613
Vuokra-asunnossa asuvien asuntokuntien osuus, % 31.12.201317,4 30,6
Rivi- ja pientaloissa asuvien asuntokuntien osuus asuntokunnista, % 31.12.201389,1 54,0
Kesämökkien lukumäärä 31.12.2013408 498 694
Koulutus   
Vähintään keskiasteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä, % 31.12.201357,8 69,4
Korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä, % 31.12.201314,8 29,3
Työmarkkinat   
Kunnassa olevien työpaikkojen lukumäärä 31.12.2012685 2 339 904
Työllisten osuus 18-74-vuotiaista, % 31.12.201249,0 60,1
Työttömyysaste, % 31.12.201214,8 10,7
Kunnassa asuvan työllisen työvoiman määrä 31.12.2012830 2 339 904
Asuinkunnassaan työssäkäyvien osuus työllisestä työvoimasta, % 31.12. 201163,8 67,0
Alkutuotannon työpaikkojen osuus, % 31.12.201228,9 3,4
Jalostuksen työpaikkojen osuus, % 31.12.20128,9 21,6
Palvelujen työpaikkojen osuus, % 31.12.201260,7 73,8
Toimialaltaan tuntemattomien työpaikkojen osuus, % 31.12.20121,5 1,2
Taloudellinen huoltosuhde, työvoiman ulkopuolella tai työttömänä olevat yhtä työllistä kohti 31.12.20121,92 1,32
Eläkkeellä olevien osuus väestöstä, % 31.12.201238,4 24,2
Yritykset   
Yritystoimipaikkojen lukumäärä 2012179 352 299