Pello

Vertaile kuntia
Muuttujien kuvaukset
Käytetty alueluokitus 2013

Alueluokitus 2014Pello Koko maa
Maapinta-ala, km2 1.1.20131 738 303 891
Taajama-aste, % 1.1.201252,4 84,7
    
Väestö   
Väkiluku 31.12.20133 739 5 451 270
Väkiluvun muutos, % 2012 - 2013-2,1 0,5
0-14 -vuotiaiden osuus väestöstä, % 31.12.20139,6 16,4
15-64 -vuotiaiden osuus väestöstä, % 31.12.201358,2 64,2
65 vuotta täyttäneiden osuus väestöstä, % 31.12.201332,2 19,4
Ruotsinkielisten osuus väestöstä, % 31.12.20130,3 5,3
Ulkomaiden kansalaisten osuus väestöstä, % 31.12.20131,1 3,8
Kuntien välinen muuttovoitto/-tappio, henkilöä 2013-28 0
Syntyneiden enemmyys, henkilöä 2013-48 6 662
Perheiden lukumäärä 31.12.20131 094 1 471 085
Valtionveronalaiset tulot, euroa/tulonsaaja 201122 822 26 555
Asuminen   
Asuntokuntien lukumäärä 31.12.20131 820 2 599 613
Vuokra-asunnossa asuvien asuntokuntien osuus, % 31.12.201316,1 30,6
Rivi- ja pientaloissa asuvien asuntokuntien osuus asuntokunnista, % 31.12.201389,7 54,0
Kesämökkien lukumäärä 31.12.20131 074 498 694
Koulutus   
Vähintään keskiasteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä, % 31.12.201361,7 69,4
Korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä, % 31.12.201317,4 29,3
Työmarkkinat   
Kunnassa olevien työpaikkojen lukumäärä 31.12.20121 266 2 339 904
Työllisten osuus 18-74-vuotiaista, % 31.12.201247,0 60,1
Työttömyysaste, % 31.12.201215,8 10,7
Kunnassa asuvan työllisen työvoiman määrä 31.12.20121 288 2 339 904
Asuinkunnassaan työssäkäyvien osuus työllisestä työvoimasta, % 31.12. 201179,2 67,0
Alkutuotannon työpaikkojen osuus, % 31.12.201211,7 3,4
Jalostuksen työpaikkojen osuus, % 31.12.201216,9 21,6
Palvelujen työpaikkojen osuus, % 31.12.201268,4 73,8
Toimialaltaan tuntemattomien työpaikkojen osuus, % 31.12.20123,0 1,2
Taloudellinen huoltosuhde, työvoiman ulkopuolella tai työttömänä olevat yhtä työllistä kohti 31.12.20121,97 1,32
Eläkkeellä olevien osuus väestöstä, % 31.12.201240,8 24,2
Yritykset   
Yritystoimipaikkojen lukumäärä 2012298 352 299