Soini

Vertaile kuntia
Muuttujien kuvaukset
Käytetty alueluokitus 2013

Alueluokitus 2014Soini Koko maa
Maapinta-ala, km2 1.1.2013552 303 891
Taajama-aste, % 1.1.201246,3 84,7
    
Väestö   
Väkiluku 31.12.20132 284 5 451 270
Väkiluvun muutos, % 2012 - 2013-1,9 0,5
0-14 -vuotiaiden osuus väestöstä, % 31.12.201316,5 16,4
15-64 -vuotiaiden osuus väestöstä, % 31.12.201356,8 64,2
65 vuotta täyttäneiden osuus väestöstä, % 31.12.201326,6 19,4
Ruotsinkielisten osuus väestöstä, % 31.12.20130,2 5,3
Ulkomaiden kansalaisten osuus väestöstä, % 31.12.20130,7 3,8
Kuntien välinen muuttovoitto/-tappio, henkilöä 2013-25 0
Syntyneiden enemmyys, henkilöä 2013-21 6 662
Perheiden lukumäärä 31.12.2013608 1 471 085
Valtionveronalaiset tulot, euroa/tulonsaaja 201119 499 26 555
Asuminen   
Asuntokuntien lukumäärä 31.12.2013981 2 599 613
Vuokra-asunnossa asuvien asuntokuntien osuus, % 31.12.201317,2 30,6
Rivi- ja pientaloissa asuvien asuntokuntien osuus asuntokunnista, % 31.12.201396,6 54,0
Kesämökkien lukumäärä 31.12.2013523 498 694
Koulutus   
Vähintään keskiasteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä, % 31.12.201355,1 69,4
Korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä, % 31.12.201315,3 29,3
Työmarkkinat   
Kunnassa olevien työpaikkojen lukumäärä 31.12.2012814 2 339 904
Työllisten osuus 18-74-vuotiaista, % 31.12.201252,3 60,1
Työttömyysaste, % 31.12.201214,7 10,7
Kunnassa asuvan työllisen työvoiman määrä 31.12.2012800 2 339 904
Asuinkunnassaan työssäkäyvien osuus työllisestä työvoimasta, % 31.12. 201170,9 67,0
Alkutuotannon työpaikkojen osuus, % 31.12.201217,2 3,4
Jalostuksen työpaikkojen osuus, % 31.12.201221,4 21,6
Palvelujen työpaikkojen osuus, % 31.12.201259,1 73,8
Toimialaltaan tuntemattomien työpaikkojen osuus, % 31.12.20122,3 1,2
Taloudellinen huoltosuhde, työvoiman ulkopuolella tai työttömänä olevat yhtä työllistä kohti 31.12.20121,91 1,32
Eläkkeellä olevien osuus väestöstä, % 31.12.201233,9 24,2
Yritykset   
Yritystoimipaikkojen lukumäärä 2012237 352 299