Rovaniemi

Vertaile kuntia
Muuttujien kuvaukset
Käytetty alueluokitus 2013

Alueluokitus 2014Rovaniemi Koko maa
Maapinta-ala, km2 1.1.20137 582 303 891
Taajama-aste, % 1.1.201289,1 84,7
    
Väestö   
Väkiluku 31.12.201361 215 5 451 270
Väkiluvun muutos, % 2012 - 20130,6 0,5
0-14 -vuotiaiden osuus väestöstä, % 31.12.201316,9 16,4
15-64 -vuotiaiden osuus väestöstä, % 31.12.201366,5 64,2
65 vuotta täyttäneiden osuus väestöstä, % 31.12.201316,6 19,4
Ruotsinkielisten osuus väestöstä, % 31.12.20130,2 5,3
Ulkomaiden kansalaisten osuus väestöstä, % 31.12.20132,4 3,8
Kuntien välinen muuttovoitto/-tappio, henkilöä 2013-128 0
Syntyneiden enemmyys, henkilöä 2013212 6 662
Perheiden lukumäärä 31.12.201316 164 1 471 085
Valtionveronalaiset tulot, euroa/tulonsaaja 201124 556 26 555
Asuminen   
Asuntokuntien lukumäärä 31.12.201329 611 2 599 613
Vuokra-asunnossa asuvien asuntokuntien osuus, % 31.12.201335,0 30,6
Rivi- ja pientaloissa asuvien asuntokuntien osuus asuntokunnista, % 31.12.201352,5 54,0
Kesämökkien lukumäärä 31.12.20134 167 498 694
Koulutus   
Vähintään keskiasteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä, % 31.12.201374,5 69,4
Korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä, % 31.12.201330,9 29,3
Työmarkkinat   
Kunnassa olevien työpaikkojen lukumäärä 31.12.201225 256 2 339 904
Työllisten osuus 18-74-vuotiaista, % 31.12.201257,7 60,1
Työttömyysaste, % 31.12.201213,4 10,7
Kunnassa asuvan työllisen työvoiman määrä 31.12.201225 431 2 339 904
Asuinkunnassaan työssäkäyvien osuus työllisestä työvoimasta, % 31.12. 201191,0 67,0
Alkutuotannon työpaikkojen osuus, % 31.12.20122,4 3,4
Jalostuksen työpaikkojen osuus, % 31.12.201213,8 21,6
Palvelujen työpaikkojen osuus, % 31.12.201282,5 73,8
Toimialaltaan tuntemattomien työpaikkojen osuus, % 31.12.20121,2 1,2
Taloudellinen huoltosuhde, työvoiman ulkopuolella tai työttömänä olevat yhtä työllistä kohti 31.12.20121,39 1,32
Eläkkeellä olevien osuus väestöstä, % 31.12.201221,9 24,2
Yritykset   
Yritystoimipaikkojen lukumäärä 20123 267 352 299