Riihimäki

Vertaile kuntia
Muuttujien kuvaukset
Käytetty alueluokitus 2013

Alueluokitus 2014Riihimäki Koko maa
Maapinta-ala, km2 1.1.2013121 303 891
Taajama-aste, % 1.1.201297,1 84,7
    
Väestö   
Väkiluku 31.12.201329 318 5 451 270
Väkiluvun muutos, % 2012 - 20130,4 0,5
0-14 -vuotiaiden osuus väestöstä, % 31.12.201316,9 16,4
15-64 -vuotiaiden osuus väestöstä, % 31.12.201365,0 64,2
65 vuotta täyttäneiden osuus väestöstä, % 31.12.201318,2 19,4
Ruotsinkielisten osuus väestöstä, % 31.12.20130,5 5,3
Ulkomaiden kansalaisten osuus väestöstä, % 31.12.20133,0 3,8
Kuntien välinen muuttovoitto/-tappio, henkilöä 201320 0
Syntyneiden enemmyys, henkilöä 2013-18 6 662
Perheiden lukumäärä 31.12.20137 841 1 471 085
Valtionveronalaiset tulot, euroa/tulonsaaja 201126 838 26 555
Asuminen   
Asuntokuntien lukumäärä 31.12.201314 212 2 599 613
Vuokra-asunnossa asuvien asuntokuntien osuus, % 31.12.201330,9 30,6
Rivi- ja pientaloissa asuvien asuntokuntien osuus asuntokunnista, % 31.12.201345,4 54,0
Kesämökkien lukumäärä 31.12.2013252 498 694
Koulutus   
Vähintään keskiasteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä, % 31.12.201368,5 69,4
Korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä, % 31.12.201327,3 29,3
Työmarkkinat   
Kunnassa olevien työpaikkojen lukumäärä 31.12.201211 552 2 339 904
Työllisten osuus 18-74-vuotiaista, % 31.12.201262,4 60,1
Työttömyysaste, % 31.12.201210,3 10,7
Kunnassa asuvan työllisen työvoiman määrä 31.12.201213 046 2 339 904
Asuinkunnassaan työssäkäyvien osuus työllisestä työvoimasta, % 31.12. 201152,9 67,0
Alkutuotannon työpaikkojen osuus, % 31.12.20120,4 3,4
Jalostuksen työpaikkojen osuus, % 31.12.201226,1 21,6
Palvelujen työpaikkojen osuus, % 31.12.201272,2 73,8
Toimialaltaan tuntemattomien työpaikkojen osuus, % 31.12.20121,2 1,2
Taloudellinen huoltosuhde, työvoiman ulkopuolella tai työttömänä olevat yhtä työllistä kohti 31.12.20121,24 1,32
Eläkkeellä olevien osuus väestöstä, % 31.12.201223,1 24,2
Yritykset   
Yritystoimipaikkojen lukumäärä 20121 539 352 299