Perho

Vertaile kuntia
Muuttujien kuvaukset
Käytetty alueluokitus 2013

Alueluokitus 2014Perho Koko maa
Maapinta-ala, km2 1.1.2013748 303 891
Taajama-aste, % 1.1.201230,4 84,7
    
Väestö   
Väkiluku 31.12.20132 923 5 451 270
Väkiluvun muutos, % 2012 - 20130,0 0,5
0-14 -vuotiaiden osuus väestöstä, % 31.12.201326,3 16,4
15-64 -vuotiaiden osuus väestöstä, % 31.12.201354,5 64,2
65 vuotta täyttäneiden osuus väestöstä, % 31.12.201319,2 19,4
Ruotsinkielisten osuus väestöstä, % 31.12.20130,2 5,3
Ulkomaiden kansalaisten osuus väestöstä, % 31.12.20131,0 3,8
Kuntien välinen muuttovoitto/-tappio, henkilöä 2013-31 0
Syntyneiden enemmyys, henkilöä 201324 6 662
Perheiden lukumäärä 31.12.2013717 1 471 085
Valtionveronalaiset tulot, euroa/tulonsaaja 201120 410 26 555
Asuminen   
Asuntokuntien lukumäärä 31.12.20131 065 2 599 613
Vuokra-asunnossa asuvien asuntokuntien osuus, % 31.12.201315,8 30,6
Rivi- ja pientaloissa asuvien asuntokuntien osuus asuntokunnista, % 31.12.201396,4 54,0
Kesämökkien lukumäärä 31.12.2013229 498 694
Koulutus   
Vähintään keskiasteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä, % 31.12.201355,9 69,4
Korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä, % 31.12.201313,4 29,3
Työmarkkinat   
Kunnassa olevien työpaikkojen lukumäärä 31.12.2012999 2 339 904
Työllisten osuus 18-74-vuotiaista, % 31.12.201257,6 60,1
Työttömyysaste, % 31.12.201210,5 10,7
Kunnassa asuvan työllisen työvoiman määrä 31.12.20121 026 2 339 904
Asuinkunnassaan työssäkäyvien osuus työllisestä työvoimasta, % 31.12. 201182,1 67,0
Alkutuotannon työpaikkojen osuus, % 31.12.201218,9 3,4
Jalostuksen työpaikkojen osuus, % 31.12.201222,9 21,6
Palvelujen työpaikkojen osuus, % 31.12.201256,4 73,8
Toimialaltaan tuntemattomien työpaikkojen osuus, % 31.12.20121,8 1,2
Taloudellinen huoltosuhde, työvoiman ulkopuolella tai työttömänä olevat yhtä työllistä kohti 31.12.20121,85 1,32
Eläkkeellä olevien osuus väestöstä, % 31.12.201224,2 24,2
Yritykset   
Yritystoimipaikkojen lukumäärä 2012262 352 299