Orimattila

Vertaile kuntia
Muuttujien kuvaukset
Käytetty alueluokitus 2013

Alueluokitus 2014Orimattila Koko maa
Maapinta-ala, km2 1.1.2013785 303 891
Taajama-aste, % 1.1.201265,4 84,7
    
Väestö   
Väkiluku 31.12.201316 347 5 451 270
Väkiluvun muutos, % 2012 - 20130,3 0,5
0-14 -vuotiaiden osuus väestöstä, % 31.12.201317,8 16,4
15-64 -vuotiaiden osuus väestöstä, % 31.12.201361,1 64,2
65 vuotta täyttäneiden osuus väestöstä, % 31.12.201321,1 19,4
Ruotsinkielisten osuus väestöstä, % 31.12.20130,6 5,3
Ulkomaiden kansalaisten osuus väestöstä, % 31.12.20131,5 3,8
Kuntien välinen muuttovoitto/-tappio, henkilöä 201361 0
Syntyneiden enemmyys, henkilöä 2013-24 6 662
Perheiden lukumäärä 31.12.20134 523 1 471 085
Valtionveronalaiset tulot, euroa/tulonsaaja 201125 571 26 555
Asuminen   
Asuntokuntien lukumäärä 31.12.20137 564 2 599 613
Vuokra-asunnossa asuvien asuntokuntien osuus, % 31.12.201318,9 30,6
Rivi- ja pientaloissa asuvien asuntokuntien osuus asuntokunnista, % 31.12.201377,0 54,0
Kesämökkien lukumäärä 31.12.20131 298 498 694
Koulutus   
Vähintään keskiasteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä, % 31.12.201364,0 69,4
Korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä, % 31.12.201319,8 29,3
Työmarkkinat   
Kunnassa olevien työpaikkojen lukumäärä 31.12.20124 998 2 339 904
Työllisten osuus 18-74-vuotiaista, % 31.12.201259,9 60,1
Työttömyysaste, % 31.12.201211,5 10,7
Kunnassa asuvan työllisen työvoiman määrä 31.12.20126 791 2 339 904
Asuinkunnassaan työssäkäyvien osuus työllisestä työvoimasta, % 31.12. 201150,4 67,0
Alkutuotannon työpaikkojen osuus, % 31.12.201210,0 3,4
Jalostuksen työpaikkojen osuus, % 31.12.201232,5 21,6
Palvelujen työpaikkojen osuus, % 31.12.201255,2 73,8
Toimialaltaan tuntemattomien työpaikkojen osuus, % 31.12.20122,3 1,2
Taloudellinen huoltosuhde, työvoiman ulkopuolella tai työttömänä olevat yhtä työllistä kohti 31.12.20121,40 1,32
Eläkkeellä olevien osuus väestöstä, % 31.12.201226,3 24,2
Yritykset   
Yritystoimipaikkojen lukumäärä 20121 401 352 299