Nurmes

Vertaile kuntia
Muuttujien kuvaukset
Käytetty alueluokitus 2013

Alueluokitus 2014Nurmes Koko maa
Maapinta-ala, km2 1.1.20131 601 303 891
Taajama-aste, % 1.1.201264,8 84,7
    
Väestö   
Väkiluku 31.12.20138 191 5 451 270
Väkiluvun muutos, % 2012 - 2013-1,4 0,5
0-14 -vuotiaiden osuus väestöstä, % 31.12.201312,7 16,4
15-64 -vuotiaiden osuus väestöstä, % 31.12.201358,6 64,2
65 vuotta täyttäneiden osuus väestöstä, % 31.12.201328,8 19,4
Ruotsinkielisten osuus väestöstä, % 31.12.20130,1 5,3
Ulkomaiden kansalaisten osuus väestöstä, % 31.12.20130,9 3,8
Kuntien välinen muuttovoitto/-tappio, henkilöä 2013-47 0
Syntyneiden enemmyys, henkilöä 2013-77 6 662
Perheiden lukumäärä 31.12.20132 222 1 471 085
Valtionveronalaiset tulot, euroa/tulonsaaja 201120 004 26 555
Asuminen   
Asuntokuntien lukumäärä 31.12.20134 214 2 599 613
Vuokra-asunnossa asuvien asuntokuntien osuus, % 31.12.201323,3 30,6
Rivi- ja pientaloissa asuvien asuntokuntien osuus asuntokunnista, % 31.12.201373,8 54,0
Kesämökkien lukumäärä 31.12.20131 361 498 694
Koulutus   
Vähintään keskiasteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä, % 31.12.201361,6 69,4
Korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä, % 31.12.201317,9 29,3
Työmarkkinat   
Kunnassa olevien työpaikkojen lukumäärä 31.12.20122 994 2 339 904
Työllisten osuus 18-74-vuotiaista, % 31.12.201249,4 60,1
Työttömyysaste, % 31.12.201216,2 10,7
Kunnassa asuvan työllisen työvoiman määrä 31.12.20122 902 2 339 904
Asuinkunnassaan työssäkäyvien osuus työllisestä työvoimasta, % 31.12. 201184,1 67,0
Alkutuotannon työpaikkojen osuus, % 31.12.201215,9 3,4
Jalostuksen työpaikkojen osuus, % 31.12.201220,4 21,6
Palvelujen työpaikkojen osuus, % 31.12.201262,7 73,8
Toimialaltaan tuntemattomien työpaikkojen osuus, % 31.12.20121,0 1,2
Taloudellinen huoltosuhde, työvoiman ulkopuolella tai työttömänä olevat yhtä työllistä kohti 31.12.20121,86 1,32
Eläkkeellä olevien osuus väestöstä, % 31.12.201236,5 24,2
Yritykset   
Yritystoimipaikkojen lukumäärä 2012567 352 299