Nakkila

Vertaile kuntia
Muuttujien kuvaukset
Käytetty alueluokitus 2013

Alueluokitus 2014Nakkila Koko maa
Maapinta-ala, km2 1.1.2013183 303 891
Taajama-aste, % 1.1.201274,2 84,7
    
Väestö   
Väkiluku 31.12.20135 706 5 451 270
Väkiluvun muutos, % 2012 - 2013-0,7 0,5
0-14 -vuotiaiden osuus väestöstä, % 31.12.201317,1 16,4
15-64 -vuotiaiden osuus väestöstä, % 31.12.201358,9 64,2
65 vuotta täyttäneiden osuus väestöstä, % 31.12.201324,0 19,4
Ruotsinkielisten osuus väestöstä, % 31.12.20130,4 5,3
Ulkomaiden kansalaisten osuus väestöstä, % 31.12.20130,5 3,8
Kuntien välinen muuttovoitto/-tappio, henkilöä 2013-26 0
Syntyneiden enemmyys, henkilöä 2013-19 6 662
Perheiden lukumäärä 31.12.20131 631 1 471 085
Valtionveronalaiset tulot, euroa/tulonsaaja 201123 778 26 555
Asuminen   
Asuntokuntien lukumäärä 31.12.20132 630 2 599 613
Vuokra-asunnossa asuvien asuntokuntien osuus, % 31.12.201314,5 30,6
Rivi- ja pientaloissa asuvien asuntokuntien osuus asuntokunnista, % 31.12.201385,9 54,0
Kesämökkien lukumäärä 31.12.201369 498 694
Koulutus   
Vähintään keskiasteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä, % 31.12.201363,3 69,4
Korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä, % 31.12.201322,1 29,3
Työmarkkinat   
Kunnassa olevien työpaikkojen lukumäärä 31.12.20121 608 2 339 904
Työllisten osuus 18-74-vuotiaista, % 31.12.201256,3 60,1
Työttömyysaste, % 31.12.201210,7 10,7
Kunnassa asuvan työllisen työvoiman määrä 31.12.20122 233 2 339 904
Asuinkunnassaan työssäkäyvien osuus työllisestä työvoimasta, % 31.12. 201141,4 67,0
Alkutuotannon työpaikkojen osuus, % 31.12.20125,8 3,4
Jalostuksen työpaikkojen osuus, % 31.12.201240,4 21,6
Palvelujen työpaikkojen osuus, % 31.12.201251,6 73,8
Toimialaltaan tuntemattomien työpaikkojen osuus, % 31.12.20122,2 1,2
Taloudellinen huoltosuhde, työvoiman ulkopuolella tai työttömänä olevat yhtä työllistä kohti 31.12.20121,57 1,32
Eläkkeellä olevien osuus väestöstä, % 31.12.201228,9 24,2
Yritykset   
Yritystoimipaikkojen lukumäärä 2012424 352 299