Multia

Vertaile kuntia
Muuttujien kuvaukset
Käytetty alueluokitus 2013

Alueluokitus 2014Multia Koko maa
Maapinta-ala, km2 1.1.2013733 303 891
Taajama-aste, % 1.1.201246,8 84,7
    
Väestö   
Väkiluku 31.12.20131 777 5 451 270
Väkiluvun muutos, % 2012 - 2013-2,1 0,5
0-14 -vuotiaiden osuus väestöstä, % 31.12.201315,3 16,4
15-64 -vuotiaiden osuus väestöstä, % 31.12.201354,4 64,2
65 vuotta täyttäneiden osuus väestöstä, % 31.12.201330,3 19,4
Ruotsinkielisten osuus väestöstä, % 31.12.20130,1 5,3
Ulkomaiden kansalaisten osuus väestöstä, % 31.12.20131,0 3,8
Kuntien välinen muuttovoitto/-tappio, henkilöä 2013-26 0
Syntyneiden enemmyys, henkilöä 2013-16 6 662
Perheiden lukumäärä 31.12.2013470 1 471 085
Valtionveronalaiset tulot, euroa/tulonsaaja 201120 172 26 555
Asuminen   
Asuntokuntien lukumäärä 31.12.2013812 2 599 613
Vuokra-asunnossa asuvien asuntokuntien osuus, % 31.12.201317,5 30,6
Rivi- ja pientaloissa asuvien asuntokuntien osuus asuntokunnista, % 31.12.201392,7 54,0
Kesämökkien lukumäärä 31.12.2013634 498 694
Koulutus   
Vähintään keskiasteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä, % 31.12.201360,6 69,4
Korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä, % 31.12.201316,4 29,3
Työmarkkinat   
Kunnassa olevien työpaikkojen lukumäärä 31.12.2012616 2 339 904
Työllisten osuus 18-74-vuotiaista, % 31.12.201254,3 60,1
Työttömyysaste, % 31.12.201211,5 10,7
Kunnassa asuvan työllisen työvoiman määrä 31.12.2012626 2 339 904
Asuinkunnassaan työssäkäyvien osuus työllisestä työvoimasta, % 31.12. 201164,0 67,0
Alkutuotannon työpaikkojen osuus, % 31.12.201222,7 3,4
Jalostuksen työpaikkojen osuus, % 31.12.201226,0 21,6
Palvelujen työpaikkojen osuus, % 31.12.201248,7 73,8
Toimialaltaan tuntemattomien työpaikkojen osuus, % 31.12.20122,6 1,2
Taloudellinen huoltosuhde, työvoiman ulkopuolella tai työttömänä olevat yhtä työllistä kohti 31.12.20121,90 1,32
Eläkkeellä olevien osuus väestöstä, % 31.12.201237,6 24,2
Yritykset   
Yritystoimipaikkojen lukumäärä 2012130 352 299