Mikkeli - S:t Michel

Vertaile kuntia
Muuttujien kuvaukset
Käytetty alueluokitus 2013

Alueluokitus 2014Mikkeli - S:t Michel Koko maa
Maapinta-ala, km2 1.1.20132 549 303 891
Taajama-aste, % 1.1.201279,0 84,7
    
Väestö   
Väkiluku 31.12.201354 635 5 451 270
Väkiluvun muutos, % 2012 - 20130,2 0,5
0-14 -vuotiaiden osuus väestöstä, % 31.12.201314,7 16,4
15-64 -vuotiaiden osuus väestöstä, % 31.12.201362,9 64,2
65 vuotta täyttäneiden osuus väestöstä, % 31.12.201322,4 19,4
Ruotsinkielisten osuus väestöstä, % 31.12.20130,1 5,3
Ulkomaiden kansalaisten osuus väestöstä, % 31.12.20131,9 3,8
Kuntien välinen muuttovoitto/-tappio, henkilöä 201338 0
Syntyneiden enemmyys, henkilöä 2013-61 6 662
Perheiden lukumäärä 31.12.201314 851 1 471 085
Valtionveronalaiset tulot, euroa/tulonsaaja 201124 184 26 555
Asuminen   
Asuntokuntien lukumäärä 31.12.201327 355 2 599 613
Vuokra-asunnossa asuvien asuntokuntien osuus, % 31.12.201330,4 30,6
Rivi- ja pientaloissa asuvien asuntokuntien osuus asuntokunnista, % 31.12.201356,4 54,0
Kesämökkien lukumäärä 31.12.201310 288 498 694
Koulutus   
Vähintään keskiasteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä, % 31.12.201370,6 69,4
Korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä, % 31.12.201328,4 29,3
Työmarkkinat   
Kunnassa olevien työpaikkojen lukumäärä 31.12.201223 094 2 339 904
Työllisten osuus 18-74-vuotiaista, % 31.12.201257,1 60,1
Työttömyysaste, % 31.12.201212,1 10,7
Kunnassa asuvan työllisen työvoiman määrä 31.12.201222 423 2 339 904
Asuinkunnassaan työssäkäyvien osuus työllisestä työvoimasta, % 31.12. 201190,3 67,0
Alkutuotannon työpaikkojen osuus, % 31.12.20123,8 3,4
Jalostuksen työpaikkojen osuus, % 31.12.201220,2 21,6
Palvelujen työpaikkojen osuus, % 31.12.201274,8 73,8
Toimialaltaan tuntemattomien työpaikkojen osuus, % 31.12.20121,2 1,2
Taloudellinen huoltosuhde, työvoiman ulkopuolella tai työttömänä olevat yhtä työllistä kohti 31.12.20121,43 1,32
Eläkkeellä olevien osuus väestöstä, % 31.12.201228,2 24,2
Yritykset   
Yritystoimipaikkojen lukumäärä 20123 362 352 299