Maaninka

Vertaile kuntia
Muuttujien kuvaukset
Käytetty alueluokitus 2013

Alueluokitus 2014Maaninka Koko maa
Maapinta-ala, km2 1.1.2013467 303 891
Taajama-aste, % 1.1.201241,9 84,7
    
Väestö   
Väkiluku 31.12.20133 771 5 451 270
Väkiluvun muutos, % 2012 - 2013-1,4 0,5
0-14 -vuotiaiden osuus väestöstä, % 31.12.201317,4 16,4
15-64 -vuotiaiden osuus väestöstä, % 31.12.201359,6 64,2
65 vuotta täyttäneiden osuus väestöstä, % 31.12.201323,0 19,4
Ruotsinkielisten osuus väestöstä, % 31.12.20130,1 5,3
Ulkomaiden kansalaisten osuus väestöstä, % 31.12.20130,6 3,8
Kuntien välinen muuttovoitto/-tappio, henkilöä 2013-49 0
Syntyneiden enemmyys, henkilöä 2013-8 6 662
Perheiden lukumäärä 31.12.20131 073 1 471 085
Valtionveronalaiset tulot, euroa/tulonsaaja 201123 283 26 555
Asuminen   
Asuntokuntien lukumäärä 31.12.20131 663 2 599 613
Vuokra-asunnossa asuvien asuntokuntien osuus, % 31.12.201313,6 30,6
Rivi- ja pientaloissa asuvien asuntokuntien osuus asuntokunnista, % 31.12.201396,6 54,0
Kesämökkien lukumäärä 31.12.2013963 498 694
Koulutus   
Vähintään keskiasteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä, % 31.12.201365,7 69,4
Korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä, % 31.12.201319,7 29,3
Työmarkkinat   
Kunnassa olevien työpaikkojen lukumäärä 31.12.2012914 2 339 904
Työllisten osuus 18-74-vuotiaista, % 31.12.201258,4 60,1
Työttömyysaste, % 31.12.20129,6 10,7
Kunnassa asuvan työllisen työvoiman määrä 31.12.20121 536 2 339 904
Asuinkunnassaan työssäkäyvien osuus työllisestä työvoimasta, % 31.12. 201145,9 67,0
Alkutuotannon työpaikkojen osuus, % 31.12.201230,9 3,4
Jalostuksen työpaikkojen osuus, % 31.12.20129,6 21,6
Palvelujen työpaikkojen osuus, % 31.12.201257,4 73,8
Toimialaltaan tuntemattomien työpaikkojen osuus, % 31.12.20122,1 1,2
Taloudellinen huoltosuhde, työvoiman ulkopuolella tai työttömänä olevat yhtä työllistä kohti 31.12.20121,49 1,32
Eläkkeellä olevien osuus väestöstä, % 31.12.201229,8 24,2
Yritykset   
Yritystoimipaikkojen lukumäärä 2012327 352 299