Luoto - Larsmo

Vertaile kuntia
Muuttujien kuvaukset
Käytetty alueluokitus 2013

Alueluokitus 2014Luoto - Larsmo Koko maa
Maapinta-ala, km2 1.1.2013142 303 891
Taajama-aste, % 1.1.201279,4 84,7
    
Väestö   
Väkiluku 31.12.20135 065 5 451 270
Väkiluvun muutos, % 2012 - 20132,0 0,5
0-14 -vuotiaiden osuus väestöstä, % 31.12.201329,1 16,4
15-64 -vuotiaiden osuus väestöstä, % 31.12.201357,5 64,2
65 vuotta täyttäneiden osuus väestöstä, % 31.12.201313,4 19,4
Ruotsinkielisten osuus väestöstä, % 31.12.201392,5 5,3
Ulkomaiden kansalaisten osuus väestöstä, % 31.12.20131,8 3,8
Kuntien välinen muuttovoitto/-tappio, henkilöä 201310 0
Syntyneiden enemmyys, henkilöä 201379 6 662
Perheiden lukumäärä 31.12.20131 253 1 471 085
Valtionveronalaiset tulot, euroa/tulonsaaja 201124 443 26 555
Asuminen   
Asuntokuntien lukumäärä 31.12.20131 554 2 599 613
Vuokra-asunnossa asuvien asuntokuntien osuus, % 31.12.201310,4 30,6
Rivi- ja pientaloissa asuvien asuntokuntien osuus asuntokunnista, % 31.12.201395,6 54,0
Kesämökkien lukumäärä 31.12.20131 841 498 694
Koulutus   
Vähintään keskiasteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä, % 31.12.201366,4 69,4
Korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä, % 31.12.201320,3 29,3
Työmarkkinat   
Kunnassa olevien työpaikkojen lukumäärä 31.12.2012968 2 339 904
Työllisten osuus 18-74-vuotiaista, % 31.12.201270,1 60,1
Työttömyysaste, % 31.12.20124,0 10,7
Kunnassa asuvan työllisen työvoiman määrä 31.12.20122 073 2 339 904
Asuinkunnassaan työssäkäyvien osuus työllisestä työvoimasta, % 31.12. 201130,7 67,0
Alkutuotannon työpaikkojen osuus, % 31.12.20123,6 3,4
Jalostuksen työpaikkojen osuus, % 31.12.201234,1 21,6
Palvelujen työpaikkojen osuus, % 31.12.201260,3 73,8
Toimialaltaan tuntemattomien työpaikkojen osuus, % 31.12.20122,0 1,2
Taloudellinen huoltosuhde, työvoiman ulkopuolella tai työttömänä olevat yhtä työllistä kohti 31.12.20121,40 1,32
Eläkkeellä olevien osuus väestöstä, % 31.12.201215,9 24,2
Yritykset   
Yritystoimipaikkojen lukumäärä 2012193 352 299