Lavia

Vertaile kuntia
Muuttujien kuvaukset
Käytetty alueluokitus 2013

Alueluokitus 2014Lavia Koko maa
Maapinta-ala, km2 1.1.2013321 303 891
Taajama-aste, % 1.1.201246,0 84,7
    
Väestö   
Väkiluku 31.12.20131 902 5 451 270
Väkiluvun muutos, % 2012 - 2013-0,7 0,5
0-14 -vuotiaiden osuus väestöstä, % 31.12.201312,8 16,4
15-64 -vuotiaiden osuus väestöstä, % 31.12.201358,3 64,2
65 vuotta täyttäneiden osuus väestöstä, % 31.12.201328,9 19,4
Ruotsinkielisten osuus väestöstä, % 31.12.20130,2 5,3
Ulkomaiden kansalaisten osuus väestöstä, % 31.12.20130,6 3,8
Kuntien välinen muuttovoitto/-tappio, henkilöä 20139 0
Syntyneiden enemmyys, henkilöä 2013-24 6 662
Perheiden lukumäärä 31.12.2013534 1 471 085
Valtionveronalaiset tulot, euroa/tulonsaaja 201120 187 26 555
Asuminen   
Asuntokuntien lukumäärä 31.12.2013911 2 599 613
Vuokra-asunnossa asuvien asuntokuntien osuus, % 31.12.201312,3 30,6
Rivi- ja pientaloissa asuvien asuntokuntien osuus asuntokunnista, % 31.12.201393,2 54,0
Kesämökkien lukumäärä 31.12.2013858 498 694
Koulutus   
Vähintään keskiasteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä, % 31.12.201359,7 69,4
Korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä, % 31.12.201318,4 29,3
Työmarkkinat   
Kunnassa olevien työpaikkojen lukumäärä 31.12.2012543 2 339 904
Työllisten osuus 18-74-vuotiaista, % 31.12.201252,1 60,1
Työttömyysaste, % 31.12.201212,4 10,7
Kunnassa asuvan työllisen työvoiman määrä 31.12.2012695 2 339 904
Asuinkunnassaan työssäkäyvien osuus työllisestä työvoimasta, % 31.12. 201154,7 67,0
Alkutuotannon työpaikkojen osuus, % 31.12.201220,3 3,4
Jalostuksen työpaikkojen osuus, % 31.12.201222,5 21,6
Palvelujen työpaikkojen osuus, % 31.12.201255,8 73,8
Toimialaltaan tuntemattomien työpaikkojen osuus, % 31.12.20121,5 1,2
Taloudellinen huoltosuhde, työvoiman ulkopuolella tai työttömänä olevat yhtä työllistä kohti 31.12.20121,76 1,32
Eläkkeellä olevien osuus väestöstä, % 31.12.201237,7 24,2
Yritykset   
Yritystoimipaikkojen lukumäärä 2012218 352 299