Laukaa

Vertaile kuntia
Muuttujien kuvaukset
Käytetty alueluokitus 2013

Alueluokitus 2014Laukaa Koko maa
Maapinta-ala, km2 1.1.2013649 303 891
Taajama-aste, % 1.1.201270,9 84,7
    
Väestö   
Väkiluku 31.12.201318 588 5 451 270
Väkiluvun muutos, % 2012 - 20130,6 0,5
0-14 -vuotiaiden osuus väestöstä, % 31.12.201322,2 16,4
15-64 -vuotiaiden osuus väestöstä, % 31.12.201361,0 64,2
65 vuotta täyttäneiden osuus väestöstä, % 31.12.201316,8 19,4
Ruotsinkielisten osuus väestöstä, % 31.12.20130,1 5,3
Ulkomaiden kansalaisten osuus väestöstä, % 31.12.20130,8 3,8
Kuntien välinen muuttovoitto/-tappio, henkilöä 2013-3 0
Syntyneiden enemmyys, henkilöä 2013123 6 662
Perheiden lukumäärä 31.12.20135 177 1 471 085
Valtionveronalaiset tulot, euroa/tulonsaaja 201125 136 26 555
Asuminen   
Asuntokuntien lukumäärä 31.12.20137 649 2 599 613
Vuokra-asunnossa asuvien asuntokuntien osuus, % 31.12.201317,7 30,6
Rivi- ja pientaloissa asuvien asuntokuntien osuus asuntokunnista, % 31.12.201387,4 54,0
Kesämökkien lukumäärä 31.12.20131 706 498 694
Koulutus   
Vähintään keskiasteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä, % 31.12.201370,2 69,4
Korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä, % 31.12.201326,0 29,3
Työmarkkinat   
Kunnassa olevien työpaikkojen lukumäärä 31.12.20125 508 2 339 904
Työllisten osuus 18-74-vuotiaista, % 31.12.201261,6 60,1
Työttömyysaste, % 31.12.201212,1 10,7
Kunnassa asuvan työllisen työvoiman määrä 31.12.20127 626 2 339 904
Asuinkunnassaan työssäkäyvien osuus työllisestä työvoimasta, % 31.12. 201144,0 67,0
Alkutuotannon työpaikkojen osuus, % 31.12.20125,1 3,4
Jalostuksen työpaikkojen osuus, % 31.12.201225,5 21,6
Palvelujen työpaikkojen osuus, % 31.12.201267,2 73,8
Toimialaltaan tuntemattomien työpaikkojen osuus, % 31.12.20122,2 1,2
Taloudellinen huoltosuhde, työvoiman ulkopuolella tai työttömänä olevat yhtä työllistä kohti 31.12.20121,42 1,32
Eläkkeellä olevien osuus väestöstä, % 31.12.201221,6 24,2
Yritykset   
Yritystoimipaikkojen lukumäärä 20121 028 352 299