Korsnäs

Vertaile kuntia
Muuttujien kuvaukset
Käytetty alueluokitus 2013

Alueluokitus 2014Korsnäs Koko maa
Maapinta-ala, km2 1.1.2013236 303 891
Taajama-aste, % 1.1.201265,3 84,7
    
Väestö   
Väkiluku 31.12.20132 218 5 451 270
Väkiluvun muutos, % 2012 - 2013-0,6 0,5
0-14 -vuotiaiden osuus väestöstä, % 31.12.201313,9 16,4
15-64 -vuotiaiden osuus väestöstä, % 31.12.201359,9 64,2
65 vuotta täyttäneiden osuus väestöstä, % 31.12.201326,2 19,4
Ruotsinkielisten osuus väestöstä, % 31.12.201387,2 5,3
Ulkomaiden kansalaisten osuus väestöstä, % 31.12.20139,9 3,8
Kuntien välinen muuttovoitto/-tappio, henkilöä 2013-12 0
Syntyneiden enemmyys, henkilöä 2013-11 6 662
Perheiden lukumäärä 31.12.2013658 1 471 085
Valtionveronalaiset tulot, euroa/tulonsaaja 201122 838 26 555
Asuminen   
Asuntokuntien lukumäärä 31.12.2013957 2 599 613
Vuokra-asunnossa asuvien asuntokuntien osuus, % 31.12.201314,6 30,6
Rivi- ja pientaloissa asuvien asuntokuntien osuus asuntokunnista, % 31.12.201394,8 54,0
Kesämökkien lukumäärä 31.12.2013978 498 694
Koulutus   
Vähintään keskiasteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä, % 31.12.201361,6 69,4
Korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä, % 31.12.201320,7 29,3
Työmarkkinat   
Kunnassa olevien työpaikkojen lukumäärä 31.12.2012809 2 339 904
Työllisten osuus 18-74-vuotiaista, % 31.12.201264,3 60,1
Työttömyysaste, % 31.12.20124,2 10,7
Kunnassa asuvan työllisen työvoiman määrä 31.12.2012992 2 339 904
Asuinkunnassaan työssäkäyvien osuus työllisestä työvoimasta, % 31.12. 201166,2 67,0
Alkutuotannon työpaikkojen osuus, % 31.12.201224,4 3,4
Jalostuksen työpaikkojen osuus, % 31.12.201215,6 21,6
Palvelujen työpaikkojen osuus, % 31.12.201257,6 73,8
Toimialaltaan tuntemattomien työpaikkojen osuus, % 31.12.20122,5 1,2
Taloudellinen huoltosuhde, työvoiman ulkopuolella tai työttömänä olevat yhtä työllistä kohti 31.12.20121,25 1,32
Eläkkeellä olevien osuus väestöstä, % 31.12.201229,7 24,2
Yritykset   
Yritystoimipaikkojen lukumäärä 2012283 352 299