Kannus

Vertaile kuntia
Muuttujien kuvaukset
Käytetty alueluokitus 2013

Alueluokitus 2014Kannus Koko maa
Maapinta-ala, km2 1.1.2013468 303 891
Taajama-aste, % 1.1.201272,5 84,7
    
Väestö   
Väkiluku 31.12.20135 675 5 451 270
Väkiluvun muutos, % 2012 - 2013-1,1 0,5
0-14 -vuotiaiden osuus väestöstä, % 31.12.201319,0 16,4
15-64 -vuotiaiden osuus väestöstä, % 31.12.201361,3 64,2
65 vuotta täyttäneiden osuus väestöstä, % 31.12.201319,7 19,4
Ruotsinkielisten osuus väestöstä, % 31.12.20130,4 5,3
Ulkomaiden kansalaisten osuus väestöstä, % 31.12.20131,3 3,8
Kuntien välinen muuttovoitto/-tappio, henkilöä 2013-68 0
Syntyneiden enemmyys, henkilöä 2013-7 6 662
Perheiden lukumäärä 31.12.20131 542 1 471 085
Valtionveronalaiset tulot, euroa/tulonsaaja 201122 984 26 555
Asuminen   
Asuntokuntien lukumäärä 31.12.20132 435 2 599 613
Vuokra-asunnossa asuvien asuntokuntien osuus, % 31.12.201318,2 30,6
Rivi- ja pientaloissa asuvien asuntokuntien osuus asuntokunnista, % 31.12.201389,4 54,0
Kesämökkien lukumäärä 31.12.2013124 498 694
Koulutus   
Vähintään keskiasteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä, % 31.12.201364,1 69,4
Korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä, % 31.12.201319,3 29,3
Työmarkkinat   
Kunnassa olevien työpaikkojen lukumäärä 31.12.20122 364 2 339 904
Työllisten osuus 18-74-vuotiaista, % 31.12.201260,7 60,1
Työttömyysaste, % 31.12.20129,3 10,7
Kunnassa asuvan työllisen työvoiman määrä 31.12.20122 348 2 339 904
Asuinkunnassaan työssäkäyvien osuus työllisestä työvoimasta, % 31.12. 201166,4 67,0
Alkutuotannon työpaikkojen osuus, % 31.12.201213,5 3,4
Jalostuksen työpaikkojen osuus, % 31.12.201228,7 21,6
Palvelujen työpaikkojen osuus, % 31.12.201256,7 73,8
Toimialaltaan tuntemattomien työpaikkojen osuus, % 31.12.20121,1 1,2
Taloudellinen huoltosuhde, työvoiman ulkopuolella tai työttömänä olevat yhtä työllistä kohti 31.12.20121,44 1,32
Eläkkeellä olevien osuus väestöstä, % 31.12.201225,2 24,2
Yritykset   
Yritystoimipaikkojen lukumäärä 2012478 352 299