Juuka

Vertaile kuntia
Muuttujien kuvaukset
Käytetty alueluokitus 2013

Alueluokitus 2014Juuka Koko maa
Maapinta-ala, km2 1.1.20131 502 303 891
Taajama-aste, % 1.1.201247,1 84,7
    
Väestö   
Väkiluku 31.12.20135 203 5 451 270
Väkiluvun muutos, % 2012 - 2013-2,3 0,5
0-14 -vuotiaiden osuus väestöstä, % 31.12.201311,6 16,4
15-64 -vuotiaiden osuus väestöstä, % 31.12.201358,3 64,2
65 vuotta täyttäneiden osuus väestöstä, % 31.12.201330,0 19,4
Ruotsinkielisten osuus väestöstä, % 31.12.20130,0 5,3
Ulkomaiden kansalaisten osuus väestöstä, % 31.12.20131,1 3,8
Kuntien välinen muuttovoitto/-tappio, henkilöä 2013-59 0
Syntyneiden enemmyys, henkilöä 2013-69 6 662
Perheiden lukumäärä 31.12.20131 416 1 471 085
Valtionveronalaiset tulot, euroa/tulonsaaja 201119 935 26 555
Asuminen   
Asuntokuntien lukumäärä 31.12.20132 620 2 599 613
Vuokra-asunnossa asuvien asuntokuntien osuus, % 31.12.201320,7 30,6
Rivi- ja pientaloissa asuvien asuntokuntien osuus asuntokunnista, % 31.12.201389,4 54,0
Kesämökkien lukumäärä 31.12.20131 835 498 694
Koulutus   
Vähintään keskiasteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä, % 31.12.201357,6 69,4
Korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä, % 31.12.201315,2 29,3
Työmarkkinat   
Kunnassa olevien työpaikkojen lukumäärä 31.12.20121 752 2 339 904
Työllisten osuus 18-74-vuotiaista, % 31.12.201246,3 60,1
Työttömyysaste, % 31.12.201216,3 10,7
Kunnassa asuvan työllisen työvoiman määrä 31.12.20121 731 2 339 904
Asuinkunnassaan työssäkäyvien osuus työllisestä työvoimasta, % 31.12. 201184,7 67,0
Alkutuotannon työpaikkojen osuus, % 31.12.201212,8 3,4
Jalostuksen työpaikkojen osuus, % 31.12.201232,8 21,6
Palvelujen työpaikkojen osuus, % 31.12.201253,3 73,8
Toimialaltaan tuntemattomien työpaikkojen osuus, % 31.12.20121,1 1,2
Taloudellinen huoltosuhde, työvoiman ulkopuolella tai työttömänä olevat yhtä työllistä kohti 31.12.20122,08 1,32
Eläkkeellä olevien osuus väestöstä, % 31.12.201239,2 24,2
Yritykset   
Yritystoimipaikkojen lukumäärä 2012357 352 299