Jomala

Vertaile kuntia
Muuttujien kuvaukset
Käytetty alueluokitus 2013

Alueluokitus 2014Jomala Koko maa
Maapinta-ala, km2 1.1.2013143 303 891
Taajama-aste, % 1.1.201255,2 84,7
    
Väestö   
Väkiluku 31.12.20134 424 5 451 270
Väkiluvun muutos, % 2012 - 20131,6 0,5
0-14 -vuotiaiden osuus väestöstä, % 31.12.201321,3 16,4
15-64 -vuotiaiden osuus väestöstä, % 31.12.201364,9 64,2
65 vuotta täyttäneiden osuus väestöstä, % 31.12.201313,7 19,4
Ruotsinkielisten osuus väestöstä, % 31.12.201390,1 5,3
Ulkomaiden kansalaisten osuus väestöstä, % 31.12.20136,9 3,8
Kuntien välinen muuttovoitto/-tappio, henkilöä 201326 0
Syntyneiden enemmyys, henkilöä 201335 6 662
Perheiden lukumäärä 31.12.20131 286 1 471 085
Valtionveronalaiset tulot, euroa/tulonsaaja 201129 834 26 555
Asuminen   
Asuntokuntien lukumäärä 31.12.20131 767 2 599 613
Vuokra-asunnossa asuvien asuntokuntien osuus, % 31.12.201310,8 30,6
Rivi- ja pientaloissa asuvien asuntokuntien osuus asuntokunnista, % 31.12.201389,3 54,0
Kesämökkien lukumäärä 31.12.2013363 498 694
Koulutus   
Vähintään keskiasteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä, % 31.12.201365,3 69,4
Korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä, % 31.12.201324,0 29,3
Työmarkkinat   
Kunnassa olevien työpaikkojen lukumäärä 31.12.20122 134 2 339 904
Työllisten osuus 18-74-vuotiaista, % 31.12.201274,3 60,1
Työttömyysaste, % 31.12.20122,5 10,7
Kunnassa asuvan työllisen työvoiman määrä 31.12.20122 263 2 339 904
Asuinkunnassaan työssäkäyvien osuus työllisestä työvoimasta, % 31.12. 201132,9 67,0
Alkutuotannon työpaikkojen osuus, % 31.12.20124,5 3,4
Jalostuksen työpaikkojen osuus, % 31.12.201225,3 21,6
Palvelujen työpaikkojen osuus, % 31.12.201269,1 73,8
Toimialaltaan tuntemattomien työpaikkojen osuus, % 31.12.20121,1 1,2
Taloudellinen huoltosuhde, työvoiman ulkopuolella tai työttömänä olevat yhtä työllistä kohti 31.12.20120,92 1,32
Eläkkeellä olevien osuus väestöstä, % 31.12.201215,4 24,2
Yritykset   
Yritystoimipaikkojen lukumäärä 2012396 352 299