Janakkala

Vertaile kuntia
Muuttujien kuvaukset
Käytetty alueluokitus 2013

Alueluokitus 2014Janakkala Koko maa
Maapinta-ala, km2 1.1.2013547 303 891
Taajama-aste, % 1.1.201276,6 84,7
    
Väestö   
Väkiluku 31.12.201316 842 5 451 270
Väkiluvun muutos, % 2012 - 2013-0,5 0,5
0-14 -vuotiaiden osuus väestöstä, % 31.12.201317,8 16,4
15-64 -vuotiaiden osuus väestöstä, % 31.12.201361,7 64,2
65 vuotta täyttäneiden osuus väestöstä, % 31.12.201320,5 19,4
Ruotsinkielisten osuus väestöstä, % 31.12.20130,4 5,3
Ulkomaiden kansalaisten osuus väestöstä, % 31.12.20131,9 3,8
Kuntien välinen muuttovoitto/-tappio, henkilöä 2013-91 0
Syntyneiden enemmyys, henkilöä 2013-26 6 662
Perheiden lukumäärä 31.12.20134 747 1 471 085
Valtionveronalaiset tulot, euroa/tulonsaaja 201126 373 26 555
Asuminen   
Asuntokuntien lukumäärä 31.12.20137 747 2 599 613
Vuokra-asunnossa asuvien asuntokuntien osuus, % 31.12.201318,5 30,6
Rivi- ja pientaloissa asuvien asuntokuntien osuus asuntokunnista, % 31.12.201372,3 54,0
Kesämökkien lukumäärä 31.12.20131 823 498 694
Koulutus   
Vähintään keskiasteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä, % 31.12.201366,9 69,4
Korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä, % 31.12.201323,9 29,3
Työmarkkinat   
Kunnassa olevien työpaikkojen lukumäärä 31.12.20125 391 2 339 904
Työllisten osuus 18-74-vuotiaista, % 31.12.201262,4 60,1
Työttömyysaste, % 31.12.20128,5 10,7
Kunnassa asuvan työllisen työvoiman määrä 31.12.20127 315 2 339 904
Asuinkunnassaan työssäkäyvien osuus työllisestä työvoimasta, % 31.12. 201144,9 67,0
Alkutuotannon työpaikkojen osuus, % 31.12.20125,2 3,4
Jalostuksen työpaikkojen osuus, % 31.12.201234,7 21,6
Palvelujen työpaikkojen osuus, % 31.12.201258,6 73,8
Toimialaltaan tuntemattomien työpaikkojen osuus, % 31.12.20121,4 1,2
Taloudellinen huoltosuhde, työvoiman ulkopuolella tai työttömänä olevat yhtä työllistä kohti 31.12.20121,31 1,32
Eläkkeellä olevien osuus väestöstä, % 31.12.201225,1 24,2
Yritykset   
Yritystoimipaikkojen lukumäärä 20121 030 352 299