Iitti

Vertaile kuntia
Muuttujien kuvaukset
Käytetty alueluokitus 2013

Alueluokitus 2014Iitti Koko maa
Maapinta-ala, km2 1.1.2013590 303 891
Taajama-aste, % 1.1.201256,2 84,7
    
Väestö   
Väkiluku 31.12.20136 981 5 451 270
Väkiluvun muutos, % 2012 - 20130,4 0,5
0-14 -vuotiaiden osuus väestöstä, % 31.12.201314,5 16,4
15-64 -vuotiaiden osuus väestöstä, % 31.12.201360,3 64,2
65 vuotta täyttäneiden osuus väestöstä, % 31.12.201325,2 19,4
Ruotsinkielisten osuus väestöstä, % 31.12.20130,3 5,3
Ulkomaiden kansalaisten osuus väestöstä, % 31.12.20131,1 3,8
Kuntien välinen muuttovoitto/-tappio, henkilöä 201357 0
Syntyneiden enemmyys, henkilöä 2013-31 6 662
Perheiden lukumäärä 31.12.20131 922 1 471 085
Valtionveronalaiset tulot, euroa/tulonsaaja 201123 614 26 555
Asuminen   
Asuntokuntien lukumäärä 31.12.20133 454 2 599 613
Vuokra-asunnossa asuvien asuntokuntien osuus, % 31.12.201321,7 30,6
Rivi- ja pientaloissa asuvien asuntokuntien osuus asuntokunnista, % 31.12.201384,0 54,0
Kesämökkien lukumäärä 31.12.20132 593 498 694
Koulutus   
Vähintään keskiasteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä, % 31.12.201363,4 69,4
Korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä, % 31.12.201321,5 29,3
Työmarkkinat   
Kunnassa olevien työpaikkojen lukumäärä 31.12.20122 263 2 339 904
Työllisten osuus 18-74-vuotiaista, % 31.12.201257,6 60,1
Työttömyysaste, % 31.12.201211,6 10,7
Kunnassa asuvan työllisen työvoiman määrä 31.12.20122 842 2 339 904
Asuinkunnassaan työssäkäyvien osuus työllisestä työvoimasta, % 31.12. 201153,5 67,0
Alkutuotannon työpaikkojen osuus, % 31.12.201212,4 3,4
Jalostuksen työpaikkojen osuus, % 31.12.201234,2 21,6
Palvelujen työpaikkojen osuus, % 31.12.201251,7 73,8
Toimialaltaan tuntemattomien työpaikkojen osuus, % 31.12.20121,7 1,2
Taloudellinen huoltosuhde, työvoiman ulkopuolella tai työttömänä olevat yhtä työllistä kohti 31.12.20121,45 1,32
Eläkkeellä olevien osuus väestöstä, % 31.12.201230,7 24,2
Yritykset   
Yritystoimipaikkojen lukumäärä 2012621 352 299