Iisalmi - Idensalmi

Vertaile kuntia
Muuttujien kuvaukset
Käytetty alueluokitus 2013

Alueluokitus 2014Iisalmi - Idensalmi Koko maa
Maapinta-ala, km2 1.1.2013763 303 891
Taajama-aste, % 1.1.201275,6 84,7
    
Väestö   
Väkiluku 31.12.201322 171 5 451 270
Väkiluvun muutos, % 2012 - 20130,2 0,5
0-14 -vuotiaiden osuus väestöstä, % 31.12.201315,4 16,4
15-64 -vuotiaiden osuus väestöstä, % 31.12.201363,0 64,2
65 vuotta täyttäneiden osuus väestöstä, % 31.12.201321,5 19,4
Ruotsinkielisten osuus väestöstä, % 31.12.20130,0 5,3
Ulkomaiden kansalaisten osuus väestöstä, % 31.12.20131,4 3,8
Kuntien välinen muuttovoitto/-tappio, henkilöä 2013-38 0
Syntyneiden enemmyys, henkilöä 201310 6 662
Perheiden lukumäärä 31.12.20136 131 1 471 085
Valtionveronalaiset tulot, euroa/tulonsaaja 201123 676 26 555
Asuminen   
Asuntokuntien lukumäärä 31.12.201310 925 2 599 613
Vuokra-asunnossa asuvien asuntokuntien osuus, % 31.12.201331,0 30,6
Rivi- ja pientaloissa asuvien asuntokuntien osuus asuntokunnista, % 31.12.201356,4 54,0
Kesämökkien lukumäärä 31.12.20131 205 498 694
Koulutus   
Vähintään keskiasteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä, % 31.12.201369,3 69,4
Korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä, % 31.12.201323,5 29,3
Työmarkkinat   
Kunnassa olevien työpaikkojen lukumäärä 31.12.20129 490 2 339 904
Työllisten osuus 18-74-vuotiaista, % 31.12.201256,4 60,1
Työttömyysaste, % 31.12.201213,7 10,7
Kunnassa asuvan työllisen työvoiman määrä 31.12.20128 924 2 339 904
Asuinkunnassaan työssäkäyvien osuus työllisestä työvoimasta, % 31.12. 201179,9 67,0
Alkutuotannon työpaikkojen osuus, % 31.12.20125,6 3,4
Jalostuksen työpaikkojen osuus, % 31.12.201224,4 21,6
Palvelujen työpaikkojen osuus, % 31.12.201269,1 73,8
Toimialaltaan tuntemattomien työpaikkojen osuus, % 31.12.20120,9 1,2
Taloudellinen huoltosuhde, työvoiman ulkopuolella tai työttömänä olevat yhtä työllistä kohti 31.12.20121,48 1,32
Eläkkeellä olevien osuus väestöstä, % 31.12.201228,2 24,2
Yritykset   
Yritystoimipaikkojen lukumäärä 20121 393 352 299