Heinola

Vertaile kuntia
Muuttujien kuvaukset
Käytetty alueluokitus 2013

Alueluokitus 2014Heinola Koko maa
Maapinta-ala, km2 1.1.2013676 303 891
Taajama-aste, % 1.1.201290,6 84,7
    
Väestö   
Väkiluku 31.12.201319 979 5 451 270
Väkiluvun muutos, % 2012 - 2013-0,4 0,5
0-14 -vuotiaiden osuus väestöstä, % 31.12.201312,8 16,4
15-64 -vuotiaiden osuus väestöstä, % 31.12.201360,1 64,2
65 vuotta täyttäneiden osuus väestöstä, % 31.12.201327,1 19,4
Ruotsinkielisten osuus väestöstä, % 31.12.20130,2 5,3
Ulkomaiden kansalaisten osuus väestöstä, % 31.12.20132,2 3,8
Kuntien välinen muuttovoitto/-tappio, henkilöä 201312 0
Syntyneiden enemmyys, henkilöä 2013-124 6 662
Perheiden lukumäärä 31.12.20135 540 1 471 085
Valtionveronalaiset tulot, euroa/tulonsaaja 201123 906 26 555
Asuminen   
Asuntokuntien lukumäärä 31.12.201310 335 2 599 613
Vuokra-asunnossa asuvien asuntokuntien osuus, % 31.12.201328,6 30,6
Rivi- ja pientaloissa asuvien asuntokuntien osuus asuntokunnista, % 31.12.201351,8 54,0
Kesämökkien lukumäärä 31.12.20133 422 498 694
Koulutus   
Vähintään keskiasteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä, % 31.12.201363,9 69,4
Korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä, % 31.12.201322,4 29,3
Työmarkkinat   
Kunnassa olevien työpaikkojen lukumäärä 31.12.20127 195 2 339 904
Työllisten osuus 18-74-vuotiaista, % 31.12.201251,5 60,1
Työttömyysaste, % 31.12.201215,3 10,7
Kunnassa asuvan työllisen työvoiman määrä 31.12.20127 443 2 339 904
Asuinkunnassaan työssäkäyvien osuus työllisestä työvoimasta, % 31.12. 201173,1 67,0
Alkutuotannon työpaikkojen osuus, % 31.12.20122,7 3,4
Jalostuksen työpaikkojen osuus, % 31.12.201235,3 21,6
Palvelujen työpaikkojen osuus, % 31.12.201261,1 73,8
Toimialaltaan tuntemattomien työpaikkojen osuus, % 31.12.20120,9 1,2
Taloudellinen huoltosuhde, työvoiman ulkopuolella tai työttömänä olevat yhtä työllistä kohti 31.12.20121,69 1,32
Eläkkeellä olevien osuus väestöstä, % 31.12.201233,4 24,2
Yritykset   
Yritystoimipaikkojen lukumäärä 20121 093 352 299