Hämeenlinna - Tavastehus

Vertaile kuntia
Muuttujien kuvaukset
Käytetty alueluokitus 2013

Alueluokitus 2014Hämeenlinna - Tavastehus Koko maa
Maapinta-ala, km2 1.1.20131 785 303 891
Taajama-aste, % 1.1.201287,3 84,7
    
Väestö   
Väkiluku 31.12.201367 806 5 451 270
Väkiluvun muutos, % 2012 - 20130,5 0,5
0-14 -vuotiaiden osuus väestöstä, % 31.12.201315,3 16,4
15-64 -vuotiaiden osuus väestöstä, % 31.12.201362,5 64,2
65 vuotta täyttäneiden osuus väestöstä, % 31.12.201322,2 19,4
Ruotsinkielisten osuus väestöstä, % 31.12.20130,3 5,3
Ulkomaiden kansalaisten osuus väestöstä, % 31.12.20132,9 3,8
Kuntien välinen muuttovoitto/-tappio, henkilöä 2013126 0
Syntyneiden enemmyys, henkilöä 2013-96 6 662
Perheiden lukumäärä 31.12.201318 429 1 471 085
Valtionveronalaiset tulot, euroa/tulonsaaja 201126 131 26 555
Asuminen   
Asuntokuntien lukumäärä 31.12.201333 663 2 599 613
Vuokra-asunnossa asuvien asuntokuntien osuus, % 31.12.201329,0 30,6
Rivi- ja pientaloissa asuvien asuntokuntien osuus asuntokunnista, % 31.12.201355,1 54,0
Kesämökkien lukumäärä 31.12.20137 821 498 694
Koulutus   
Vähintään keskiasteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä, % 31.12.201370,0 69,4
Korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä, % 31.12.201329,9 29,3
Työmarkkinat   
Kunnassa olevien työpaikkojen lukumäärä 31.12.201230 224 2 339 904
Työllisten osuus 18-74-vuotiaista, % 31.12.201259,9 60,1
Työttömyysaste, % 31.12.201210,0 10,7
Kunnassa asuvan työllisen työvoiman määrä 31.12.201228 822 2 339 904
Asuinkunnassaan työssäkäyvien osuus työllisestä työvoimasta, % 31.12. 201175,3 67,0
Alkutuotannon työpaikkojen osuus, % 31.12.20123,0 3,4
Jalostuksen työpaikkojen osuus, % 31.12.201222,4 21,6
Palvelujen työpaikkojen osuus, % 31.12.201273,6 73,8
Toimialaltaan tuntemattomien työpaikkojen osuus, % 31.12.20121,0 1,2
Taloudellinen huoltosuhde, työvoiman ulkopuolella tai työttömänä olevat yhtä työllistä kohti 31.12.20121,34 1,32
Eläkkeellä olevien osuus väestöstä, % 31.12.201227,2 24,2
Yritykset   
Yritystoimipaikkojen lukumäärä 20124 362 352 299