Hyrynsalmi

Vertaile kuntia
Muuttujien kuvaukset
Käytetty alueluokitus 2013

Alueluokitus 2014Hyrynsalmi Koko maa
Maapinta-ala, km2 1.1.20131 421 303 891
Taajama-aste, % 1.1.201254,4 84,7
    
Väestö   
Väkiluku 31.12.20132 565 5 451 270
Väkiluvun muutos, % 2012 - 2013-1,5 0,5
0-14 -vuotiaiden osuus väestöstä, % 31.12.20139,7 16,4
15-64 -vuotiaiden osuus väestöstä, % 31.12.201359,0 64,2
65 vuotta täyttäneiden osuus väestöstä, % 31.12.201331,3 19,4
Ruotsinkielisten osuus väestöstä, % 31.12.20130,1 5,3
Ulkomaiden kansalaisten osuus väestöstä, % 31.12.20131,1 3,8
Kuntien välinen muuttovoitto/-tappio, henkilöä 2013-15 0
Syntyneiden enemmyys, henkilöä 2013-21 6 662
Perheiden lukumäärä 31.12.2013733 1 471 085
Valtionveronalaiset tulot, euroa/tulonsaaja 201119 258 26 555
Asuminen   
Asuntokuntien lukumäärä 31.12.20131 282 2 599 613
Vuokra-asunnossa asuvien asuntokuntien osuus, % 31.12.201320,0 30,6
Rivi- ja pientaloissa asuvien asuntokuntien osuus asuntokunnista, % 31.12.201392,0 54,0
Kesämökkien lukumäärä 31.12.2013678 498 694
Koulutus   
Vähintään keskiasteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä, % 31.12.201358,4 69,4
Korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä, % 31.12.201314,2 29,3
Työmarkkinat   
Kunnassa olevien työpaikkojen lukumäärä 31.12.2012652 2 339 904
Työllisten osuus 18-74-vuotiaista, % 31.12.201244,1 60,1
Työttömyysaste, % 31.12.201217,6 10,7
Kunnassa asuvan työllisen työvoiman määrä 31.12.2012834 2 339 904
Asuinkunnassaan työssäkäyvien osuus työllisestä työvoimasta, % 31.12. 201165,1 67,0
Alkutuotannon työpaikkojen osuus, % 31.12.201217,2 3,4
Jalostuksen työpaikkojen osuus, % 31.12.201210,1 21,6
Palvelujen työpaikkojen osuus, % 31.12.201271,3 73,8
Toimialaltaan tuntemattomien työpaikkojen osuus, % 31.12.20121,4 1,2
Taloudellinen huoltosuhde, työvoiman ulkopuolella tai työttömänä olevat yhtä työllistä kohti 31.12.20122,12 1,32
Eläkkeellä olevien osuus väestöstä, % 31.12.201242,0 24,2
Yritykset   
Yritystoimipaikkojen lukumäärä 2012175 352 299