Heinävesi

Vertaile kuntia
Muuttujien kuvaukset
Käytetty alueluokitus 2013

Alueluokitus 2014Heinävesi Koko maa
Maapinta-ala, km2 1.1.20131 030 303 891
Taajama-aste, % 1.1.201241,5 84,7
    
Väestö   
Väkiluku 31.12.20133 667 5 451 270
Väkiluvun muutos, % 2012 - 2013-2,0 0,5
0-14 -vuotiaiden osuus väestöstä, % 31.12.201312,1 16,4
15-64 -vuotiaiden osuus väestöstä, % 31.12.201355,0 64,2
65 vuotta täyttäneiden osuus väestöstä, % 31.12.201332,9 19,4
Ruotsinkielisten osuus väestöstä, % 31.12.20130,1 5,3
Ulkomaiden kansalaisten osuus väestöstä, % 31.12.20131,3 3,8
Kuntien välinen muuttovoitto/-tappio, henkilöä 2013-45 0
Syntyneiden enemmyys, henkilöä 2013-40 6 662
Perheiden lukumäärä 31.12.2013968 1 471 085
Valtionveronalaiset tulot, euroa/tulonsaaja 201120 645 26 555
Asuminen   
Asuntokuntien lukumäärä 31.12.20131 881 2 599 613
Vuokra-asunnossa asuvien asuntokuntien osuus, % 31.12.201320,2 30,6
Rivi- ja pientaloissa asuvien asuntokuntien osuus asuntokunnista, % 31.12.201383,1 54,0
Kesämökkien lukumäärä 31.12.20131 755 498 694
Koulutus   
Vähintään keskiasteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä, % 31.12.201356,7 69,4
Korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä, % 31.12.201317,8 29,3
Työmarkkinat   
Kunnassa olevien työpaikkojen lukumäärä 31.12.20121 273 2 339 904
Työllisten osuus 18-74-vuotiaista, % 31.12.201247,4 60,1
Työttömyysaste, % 31.12.201213,6 10,7
Kunnassa asuvan työllisen työvoiman määrä 31.12.20121 241 2 339 904
Asuinkunnassaan työssäkäyvien osuus työllisestä työvoimasta, % 31.12. 201178,9 67,0
Alkutuotannon työpaikkojen osuus, % 31.12.201212,5 3,4
Jalostuksen työpaikkojen osuus, % 31.12.201224,8 21,6
Palvelujen työpaikkojen osuus, % 31.12.201261,8 73,8
Toimialaltaan tuntemattomien työpaikkojen osuus, % 31.12.20120,9 1,2
Taloudellinen huoltosuhde, työvoiman ulkopuolella tai työttömänä olevat yhtä työllistä kohti 31.12.20122,02 1,32
Eläkkeellä olevien osuus väestöstä, % 31.12.201241,0 24,2
Yritykset   
Yritystoimipaikkojen lukumäärä 2012276 352 299