Haapajärvi

Vertaile kuntia
Muuttujien kuvaukset
Käytetty alueluokitus 2013

Alueluokitus 2014Haapajärvi Koko maa
Maapinta-ala, km2 1.1.2013766 303 891
Taajama-aste, % 1.1.201266,9 84,7
    
Väestö   
Väkiluku 31.12.20137 616 5 451 270
Väkiluvun muutos, % 2012 - 2013-0,3 0,5
0-14 -vuotiaiden osuus väestöstä, % 31.12.201320,4 16,4
15-64 -vuotiaiden osuus väestöstä, % 31.12.201360,0 64,2
65 vuotta täyttäneiden osuus väestöstä, % 31.12.201319,5 19,4
Ruotsinkielisten osuus väestöstä, % 31.12.20130,0 5,3
Ulkomaiden kansalaisten osuus väestöstä, % 31.12.20130,9 3,8
Kuntien välinen muuttovoitto/-tappio, henkilöä 2013-45 0
Syntyneiden enemmyys, henkilöä 2013-2 6 662
Perheiden lukumäärä 31.12.20131 956 1 471 085
Valtionveronalaiset tulot, euroa/tulonsaaja 201121 550 26 555
Asuminen   
Asuntokuntien lukumäärä 31.12.20133 227 2 599 613
Vuokra-asunnossa asuvien asuntokuntien osuus, % 31.12.201323,3 30,6
Rivi- ja pientaloissa asuvien asuntokuntien osuus asuntokunnista, % 31.12.201382,6 54,0
Kesämökkien lukumäärä 31.12.2013208 498 694
Koulutus   
Vähintään keskiasteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä, % 31.12.201360,9 69,4
Korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä, % 31.12.201318,5 29,3
Työmarkkinat   
Kunnassa olevien työpaikkojen lukumäärä 31.12.20122 990 2 339 904
Työllisten osuus 18-74-vuotiaista, % 31.12.201256,6 60,1
Työttömyysaste, % 31.12.20129,7 10,7
Kunnassa asuvan työllisen työvoiman määrä 31.12.20122 858 2 339 904
Asuinkunnassaan työssäkäyvien osuus työllisestä työvoimasta, % 31.12. 201181,1 67,0
Alkutuotannon työpaikkojen osuus, % 31.12.201211,3 3,4
Jalostuksen työpaikkojen osuus, % 31.12.201226,7 21,6
Palvelujen työpaikkojen osuus, % 31.12.201260,9 73,8
Toimialaltaan tuntemattomien työpaikkojen osuus, % 31.12.20121,1 1,2
Taloudellinen huoltosuhde, työvoiman ulkopuolella tai työttömänä olevat yhtä työllistä kohti 31.12.20121,67 1,32
Eläkkeellä olevien osuus väestöstä, % 31.12.201227,0 24,2
Yritykset   
Yritystoimipaikkojen lukumäärä 2012531 352 299