Brändö

Vertaile kuntia
Muuttujien kuvaukset
Käytetty alueluokitus 2013

Alueluokitus 2014Brändö Koko maa
Maapinta-ala, km2 1.1.2013108 303 891
Taajama-aste, % 1.1.2012,  84,7
    
Väestö   
Väkiluku 31.12.2013475 5 451 270
Väkiluvun muutos, % 2012 - 2013-0,2 0,5
0-14 -vuotiaiden osuus väestöstä, % 31.12.201310,5 16,4
15-64 -vuotiaiden osuus väestöstä, % 31.12.201360,0 64,2
65 vuotta täyttäneiden osuus väestöstä, % 31.12.201329,5 19,4
Ruotsinkielisten osuus väestöstä, % 31.12.201378,7 5,3
Ulkomaiden kansalaisten osuus väestöstä, % 31.12.20134,4 3,8
Kuntien välinen muuttovoitto/-tappio, henkilöä 20132 0
Syntyneiden enemmyys, henkilöä 2013-2 6 662
Perheiden lukumäärä 31.12.2013124 1 471 085
Valtionveronalaiset tulot, euroa/tulonsaaja 201125 595 26 555
Asuminen   
Asuntokuntien lukumäärä 31.12.2013226 2 599 613
Vuokra-asunnossa asuvien asuntokuntien osuus, % 31.12.201316,8 30,6
Rivi- ja pientaloissa asuvien asuntokuntien osuus asuntokunnista, % 31.12.201395,6 54,0
Kesämökkien lukumäärä 31.12.2013263 498 694
Koulutus   
Vähintään keskiasteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä, % 31.12.201361,4 69,4
Korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä, % 31.12.201326,4 29,3
Työmarkkinat   
Kunnassa olevien työpaikkojen lukumäärä 31.12.2012136 2 339 904
Työllisten osuus 18-74-vuotiaista, % 31.12.201262,3 60,1
Työttömyysaste, % 31.12.20124,4 10,7
Kunnassa asuvan työllisen työvoiman määrä 31.12.2012218 2 339 904
Asuinkunnassaan työssäkäyvien osuus työllisestä työvoimasta, % 31.12. 201159,7 67,0
Alkutuotannon työpaikkojen osuus, % 31.12.201223,5 3,4
Jalostuksen työpaikkojen osuus, % 31.12.201211,8 21,6
Palvelujen työpaikkojen osuus, % 31.12.201262,5 73,8
Toimialaltaan tuntemattomien työpaikkojen osuus, % 31.12.20122,2 1,2
Taloudellinen huoltosuhde, työvoiman ulkopuolella tai työttömänä olevat yhtä työllistä kohti 31.12.20121,18 1,32
Eläkkeellä olevien osuus väestöstä, % 31.12.201230,5 24,2
Yritykset   
Yritystoimipaikkojen lukumäärä 201263 352 299