Alavieska

Vertaile kuntia
Muuttujien kuvaukset
Käytetty alueluokitus 2013

Alueluokitus 2014Alavieska Koko maa
Maapinta-ala, km2 1.1.2013251 303 891
Taajama-aste, % 1.1.201251,4 84,7
    
Väestö   
Väkiluku 31.12.20132 740 5 451 270
Väkiluvun muutos, % 2012 - 2013-0,8 0,5
0-14 -vuotiaiden osuus väestöstä, % 31.12.201319,9 16,4
15-64 -vuotiaiden osuus väestöstä, % 31.12.201359,4 64,2
65 vuotta täyttäneiden osuus väestöstä, % 31.12.201320,7 19,4
Ruotsinkielisten osuus väestöstä, % 31.12.20130,3 5,3
Ulkomaiden kansalaisten osuus väestöstä, % 31.12.20130,8 3,8
Kuntien välinen muuttovoitto/-tappio, henkilöä 2013-21 0
Syntyneiden enemmyys, henkilöä 2013-2 6 662
Perheiden lukumäärä 31.12.2013693 1 471 085
Valtionveronalaiset tulot, euroa/tulonsaaja 201120 972 26 555
Asuminen   
Asuntokuntien lukumäärä 31.12.20131 128 2 599 613
Vuokra-asunnossa asuvien asuntokuntien osuus, % 31.12.201318,3 30,6
Rivi- ja pientaloissa asuvien asuntokuntien osuus asuntokunnista, % 31.12.201397,8 54,0
Kesämökkien lukumäärä 31.12.201394 498 694
Koulutus   
Vähintään keskiasteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä, % 31.12.201363,6 69,4
Korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä, % 31.12.201315,7 29,3
Työmarkkinat   
Kunnassa olevien työpaikkojen lukumäärä 31.12.2012790 2 339 904
Työllisten osuus 18-74-vuotiaista, % 31.12.201258,8 60,1
Työttömyysaste, % 31.12.201212,2 10,7
Kunnassa asuvan työllisen työvoiman määrä 31.12.20121 041 2 339 904
Asuinkunnassaan työssäkäyvien osuus työllisestä työvoimasta, % 31.12. 201153,0 67,0
Alkutuotannon työpaikkojen osuus, % 31.12.201226,2 3,4
Jalostuksen työpaikkojen osuus, % 31.12.201223,0 21,6
Palvelujen työpaikkojen osuus, % 31.12.201249,4 73,8
Toimialaltaan tuntemattomien työpaikkojen osuus, % 31.12.20121,4 1,2
Taloudellinen huoltosuhde, työvoiman ulkopuolella tai työttömänä olevat yhtä työllistä kohti 31.12.20121,65 1,32
Eläkkeellä olevien osuus väestöstä, % 31.12.201226,1 24,2
Yritykset   
Yritystoimipaikkojen lukumäärä 2012238 352 299