Yritystukitilasto 2011

Toimialoittain tarkasteltuna eniten euromääräistä suoraa tukea vuonna 2011 saivat palvelualan yritykset (TOL 2008, 49–82 ja 90–96). Vuonna 2011 palvelualojen suorat tuet kasvoivat euromääräisesti noin neljä prosenttia edellisvuodesta, kun vuonna 2010 kasvu oli noin 10 prosenttia. Teollisuuden saamat euromääräiset suorat tuet kasvoivat viisi prosenttia edellisvuodesta. Teollisuuden toimialoista voimakkainta kasvu oli metsäteollisuudessa, reilut 30 prosenttia.

Euromääräisesti mitattuna eniten lainoja ja takauksia vuonna 2011 saivat teollisuuden yritykset, näistä etenkin metalliteollisuus (TOL 2008, 24–30, 33). Metalliteollisuuden takaukset kasvoivat reilut 10 prosenttia edellisestä vuodesta, mutta lainojen määrä väheni 8 prosenttia. Toiseksi eniten lainoja ja takauksia saivat palvelualojen yritykset, joilla takaukset kasvoivat 45 prosenttia ja lainat vähenivät noin 5 prosenttia. Edelliseen vuoteen verrattuna lähes kaikilla toimialoilla oli tapahtunut laskua lainojen osalta mutta kasvua takausten osalta.

Tukea saaneiden yritysten lukumäärän perusteella palvelualan yritykset saivat eniten suoria tukia: noin 33 prosenttia vuonna 2011 lainoja, takauksia, tai suoria tukia saaneista yrityksistä oli palvelualoilta, 15 prosenttia kaupassa, 14 prosenttia teollisuudessa ja 10 prosenttia rakentamisessa.

Taulukko 1. Maksetut suorat tuet, lainat ja takaukset yritysten suuruusluokittain 2006–2011

Vuosi Yrityksen suuruusluokka 1) Mikro-yritykset Pienet yritykset Keskisuuret yritykset Suuret yritykset Yhteensä 2)
2011 Yrityksiä 24 305 9 148 1 198 457 35 108
Maksetut tuet 186 812 179 377 58 843 75 566 500 598
Maksetut lainat 3) 201 818 164 875 73 361 16 880 456 934
Myönnetyt takaukset 159 818 316 335 132 562 50 987 659 702
2010 Yrityksiä 24 340 8 251 1 009 415 34 015
Maksetut tuet 180 506 155 766 55 783 76 069 46 8124
Maksetut lainat 3) 186 652 183 109 79 195 23 265 472 222
Myönnetyt takaukset 160 608 252 986 91 018 59 853 564 465
2009 Yrityksiä 24 140 8 012 1 018 423 33 593
Maksetut tuet 166 900 157 009 58 484 87 497 469 890
Maksetut lainat 3) 219 500 302 511 123 244 32 969 678 224
Myönnetyt takaukset 138 351 318 398 158 586 65 748 681 083
2008 Yrityksiä 23 512 7 937 1 087 450 32 986
Maksetut tuet 124 188 118 102 46 553 90 554 379 398
Maksetut lainat 3) 238 129 202 498 115 159 1 601 557 387
Myönnetyt takaukset 215 573 296 047 116 043 27 651 655 314
2007 Yrityksiä 15 308 7 534 1 053 422 24 317
Maksetut tuet 83 143 75 342 33 681 80 301 272 468
Maksetut lainat 3) 178 611 185 327 74 005 7 032 444 975
Myönnetyt takaukset 183 917 286 141 129 243 12 523 611 824
1) Mikroyritys, henkilökuntaa alle 5 henkilöä tai yrityksen suuruusluokka tuntematon
Pieni yritys, henkilökuntaa 5–49 henkilöäKeskisuuri yritys, henkilökuntaa 50–249 henkilöä
Suuri yritys, henkilökuntaa vähintään 250 henkilöä
2) Euromäärät sekä yritysten lukumäärät poikkeavat edellisen taulukon yhteissummista, jos kaikissa lähtötiedoissa ei ole yritystunnusta.
3) Ei sisällä pääomalainoja

Yritysten suuruusluokittain tarkasteltuna mikroyritykset saivat lainaa enemmän kuin edellisenä vuotena. Pienet, keskisuuret ja suuret yritykset saivat lainaa puolestaan vähemmän kuin edellisenä vuotena. Suuria yrityksiä lukuun ottamatta maksetut suorat tuet nousivat kaikissa yritysten suuruusluokissa vuonna 2011. Yrityksen koon mukaan tarkasteltuna euromääräistä suoraa tukea ja lainaa saivat eniten mikroyritykset vuonna 2011. Suoria tukia ne saivat reilut 3 prosenttia edellisvuotta enemmän. Lainojen määrä mikroyrityksillä kasvoi 8 prosenttia ja takaukset pysyivät edellisen vuoden tasolla. Myös lukumääräisesti tukien saajana oli eniten mikroyrityksiä yli 24 300 yritystä. Euromääräisiä takauksia puolestaan saivat eniten pienet yritykset, nousua edelliseen vuoteen oli 25 prosenttia.

Vuonna 2011 suurille yrityksille myönnetyt takaukset vähenivät lähes 15 prosenttia. Suorat tuet pysyivät edellisen vuoden tasolla. Lainaa suuret yritykset saivat vajaat 30 prosenttia vähemmän vuonna 2011 kuin vuotta aiemmin. Pienten ja keskisuurten yritysten lainansaanti väheni vajaat kymmenen prosenttia edellisestä vuodesta. Vain mikroyritysten lainan saanti nousi edellisestä vuodesta noin 8 prosenttia.

Suorat tuet

Kuvio 1. Maksetut suorat tuet toimialoittain 1) 2007–2011

Kuvio 1. Maksetut suorat tuet toimialoittain 1) 2007–2011
• 1) Alkutuotanto (TOL 2008, 01–03) sisältää toimialat maa-, metsä ja kalatalous Palvelut (TOL 2008, 49–74, 77–82 ja 90–96) H, I, J, K, L, M, N, R, S

Kuvio 2. Maksetut suorat tuet yritysten suuruusluokittain 2007–2011, miljoonaa euroa

Kuvio 2. Maksetut suorat tuet yritysten suuruusluokittain 2007–2011, miljoonaa euroa

Taulukko 2. Yritysten liikevaihto, henkilöstö ja tukea saaneet yritykset 2011

Yrityksen suuruusluokka Yrityksiä % kaikista yrityksistä Tukea saaneita yrityksiä, % 1) Liikevaihto, % 2) Liikevaihto, % ) 3) Henkilöstö, % 4) Henkilöstö, % 5)
Mikroyritys 284 204 88,2 8,6 11,6 1,0 19,6 1,8
Pieni yritys 34 890 10,8 26,2 22,6 5,4 28,5 8,2
Keskisuuri yritys 2 513 0,8 47,7 16,1 6,9 16,6 7,4
Suuri yritys 625 0,2 73,1 49,3 41,2 35,4 27,2
Yrityksiä yhteensä v. 2011 322 232 100 .. 100 .. 100 ..
1) Tukea saaneita yrityksiä prosenttia saman kokoluokan yrityksistä
2) Yritysten liikevaihto prosenttia kaikkien yritysten liikevaihdosta
3) Tukea saaneiden yritysten liikevaihto, prosenttia kaikkien yritysten liikevaihdosta
4) Yritysten henkilöstö prosenttia kaikkien yritysten henkilöstöstä
5) Tukea saaneiden yritysten henkilöstö prosenttia kaikkien yritysten henkilöstöstä

Vuonna 2011 suuria yrityksiä oli 625. Yritystukea niistä sai 457 yritystä, eli yli 73 prosenttia kokoluokan yrityksistä. Euromääräisesti suurten yritysten saama suurin tukimuoto oli suora tuki. Suuria yrityksiä oli noin 1,3 prosenttia tukea saaneista yrityksistä.

Yritysten suuruusluokan mukaan suurin yritystuen saajaryhmä lukumääräisesti vuonna 2011 olivat mikroyritykset, lähes 70 prosenttia tukea saaneista yrityksistä. Toiseksi suurin yritystuen saajaryhmä vuonna 2011 olivat pienet yritykset, reilut 26 prosenttia tukea saaneista yrityksistä. Yritystukea saaneista yrityksistä keskisuuria yrityksiä oli noin 3 prosenttia.

Kuvio 3. Jakauma maksetuista suorista tuista yritysten suuruusluokittain 2011

Kuvio 3. Jakauma maksetuista suorista tuista yritysten suuruusluokittain 2011
1) Mikro = mikroyritys, henkilökuntaa alle 5 henkilöä Tuntematon = yrityksen suuruusluokka tuntematon (pääosin mikroyrityksiin kuuluvia henkilöyrityksiä)

Maksetut lainat ja pääomalainat

Kuvio 4. Maksetut lainat ja pääomalainat toimialoittain 2007–2011

Kuvio 4. Maksetut lainat ja pääomalainat toimialoittain 2007–2011

Kuvio 5. Maksetut lainat ja pääomalainat yritysten suuruusluokittain 2007–2011

Kuvio 5. Maksetut lainat ja pääomalainat yritysten suuruusluokittain 2007–2011

Kuvio 6.Jakauma maksetuista lainoista ja pääomalainoista yritysten suuruusluokittain 2011

Kuvio 6.Jakauma maksetuista lainoista ja pääomalainoista yritysten suuruusluokittain 2011
• 1) Mikro = mikroyritys, henkilökuntaa alle 5 henkilöä Tuntematon = yrityksen suuruusluokka tuntematon (pääosin mikroyrityksiin kuuluvia henkilöyrityksiä)

Myönnetyt takaukset

Kuvio 7. Myönnetyt takaukset toimialoittain 2007–2011

Kuvio 7. Myönnetyt takaukset toimialoittain 2007–2011

Kuvio 8. Myönnetyt takaukset yritysten suuruusluokittain 2007–2011

Kuvio 8. Myönnetyt takaukset yritysten suuruusluokittain 2007–2011

Kuvio 9. Jakauma myönnetyistä takauksista yritysten suuruusluokittain 2011

Kuvio 9. Jakauma myönnetyistä takauksista yritysten suuruusluokittain 2011
1) Mikro = mikroyritys, henkilökuntaa alle 5 henkilöä Tuntematon = yrityksen suuruusluokka tuntematon (pääosin mikroyrityksiin kuuluvia henkilöyrityksiä)

Kuvio 9. ja sen otsikko korjattu 5.4.2013.

Lähde: Yritystukitilasto, Tilastokeskus

Lisätietoja: Maarit Lappalainen 09 1734 3780, rakenne.tilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala


Päivitetty 3.4.2013

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Yritystukitilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-3355. 2011, Yritystukitilasto 2011 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.3.2019].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/yrtt/2011/yrtt_2011_2013-04-03_kat_001_fi.html