Finlands officiella statistik

Befolkningsstruktur

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Antalet personer med inhemska språk som modersmål minskade andra året i rad
1.4.2016
Enligt Statistikcentralens statistik över befolkningsstrukturen var den officiella folkmängden i Finland 5 487 308 i slutet av år 2015. Folkmängden ökade med 15 555 personer under år 2015. Antalet personer med finska, svenska eller samiska som modersmål minskade med något under 4 000 personer. Antalet personer med främmande språk som modersmål ökade med drygt 19 000 personer.

Nästa offentliggörande:
23.9.2016

Beskrivning: Statistiken över befolkningsstrukturen beskriver finska och utländska medborgare, som vid årsskiftet är fast bosatta i Finland. I statistiken ingår uppgifter om befolkningens boningsort, kön, ålder, civilstånd, språk, nationalitet och födelseland liksom uppgifter om maka/make och samtliga barn samt föräldrar.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: befolkning, befolkningsstruktur, folkmängd, folktäthet, födelseland, försörjningskvot, medborgarskap, språk, utlänningar.
Statistik efter nyckelord >>>

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Befolkningsstruktur [e-publikation].
ISSN=1797-5387. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 25.8.2016].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vaerak/index_sv.html

Dela