Finlands officiella statistik

Befolkningsstruktur

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Minsta ökningen av folkmängden sedan år 1970
29.3.2019
Enligt Statistikcentralens statistik över befolkningsstrukturen var den officiella folkmängden i Finland 5 517 919 i slutet av år 2018. Folkmängden ökade med 4 789 personer under år 2018. Detta var den minsta ökningen sedan år 1970. Under de senaste fem åren har antalet personer som talar finska, svenska eller samiska som modersmål minskat med 36 029 personer. Antalet personer som talar ett främmande språk som modersmål har ökat med 102 678 under samma tid.

Nästa offentliggörande:
19.6.2019

Beskrivning: Statistiken över befolkningsstrukturen beskriver finska och utländska medborgare, som vid årsskiftet är fast bosatta i Finland. I statistiken ingår uppgifter om befolkningens boningsort, kön, ålder, civilstånd, språk, nationalitet och födelseland liksom uppgifter om maka/make och samtliga barn samt föräldrar.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: befolkning, befolkningsstruktur, folkmängd, folktäthet, födelseland, försörjningskvot, medborgarskap, språk, utlänningar.
Statistik efter nyckelord >>>

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Befolkningsstruktur [e-publikation].
ISSN=1797-5387. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 26.5.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vaerak/index_sv.html