Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Arbetskraftsundersökning 2020, september

Tabellbilaga 24. Sysselsatta efter kön och ålder 2018/II - 2019/II

  År/Kvartal Förändring Förändring
2018/II 2019/II 2018/II - 2019/II 2018/II - 2019/II
1000 personer 1000 personer 1000 personer Procent, %
Kön Åldersgrupp        
Båda könen 15-74 2 573 2 593 20 0,8
15-64 2 497 2 513 16 0,6
15-24 299 294 -4 -1,5
25-34 544 557 13 2,4
35-44 589 594 5 0,9
45-54 590 582 -7 -1,3
55-64 477 486 9 2,0
65-74 75 80 4 5,7
Män 15-74 1 328 1 343 15 1,1
15-64 1 281 1 293 13 1,0
15-24 143 146 3 1,9
25-34 295 305 10 3,3
35-44 310 317 7 2,3
45-54 301 294 -7 -2,5
55-64 232 232 0 0,2
65-74 48 50 2 5,0
Kvinnor 15-74 1 245 1 250 5 0,4
15-64 1 217 1 220 3 0,2
15-24 156 148 -7 -4,6
25-34 249 252 3 1,3
35-44 279 277 -2 -0,7
45-54 288 288 0 0,0
55-64 245 254 9 3,6
65-74 28 30 2 7,0

Källa: Arbetskraftsundersökning 2019, juni. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Taskinen 029 551 2690, Ulla Hannula 029 551 2924, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 23.07.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. juni 2019, Tabellbilaga 24. Sysselsatta efter kön och ålder 2018/II - 2019/II . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 25.10.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2019/06/tyti_2019_06_2019-07-23_tau_024_sv.html