Arbetskraftsundersökning 2019, april

2019
april
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Figurer
Kvalitetsbeskrivningar