Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Arbetskraftsundersökning 2020, september

Tabellbilaga 4. Arbetskraften efter kön och ålder 2017/11 - 2018/11

  År/Månad Förändring Förändring
2017/11 2018/11 2017/11 - 2018/11 2017/11 - 2018/11
1000 personer 1000 personer 1000 personer Procent, %
Kön Åldersgrupp        
Båda könen 15-74 2 686 2 701 16 0,6
15-64 2 614 2 623 9 0,4
15-24 290 272 -18 -6,0
25-34 576 593 17 3,0
35-44 609 621 12 2,0
45-54 633 626 -7 -1,1
55-64 506 511 4 0,9
65-74 72 78 7 9,1
Män 15-74 1 403 1 412 9 0,6
15-64 1 356 1 364 8 0,6
15-24 147 138 -9 -6,1
25-34 319 324 4 1,3
35-44 322 331 9 2,8
45-54 321 319 -2 -0,6
55-64 246 252 6 2,3
65-74 46 48 1 2,7
Kvinnor 15-74 1 283 1 290 7 0,5
15-64 1 258 1 259 2 0,1
15-24 142 134 -9 -6,0
25-34 257 270 13 5,2
35-44 287 290 3 1,1
45-54 312 307 -5 -1,7
55-64 260 259 -1 -0,5
65-74 25 31 5 20,6

Källa: Arbetskraftsundersökning 2018, november. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Taskinen 029 551 2690, Ulla Hannula 029 551 2924, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 21.12.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. november 2018, Tabellbilaga 4. Arbetskraften efter kön och ålder 2017/11 - 2018/11 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 30.10.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2018/11/tyti_2018_11_2018-12-21_tau_004_sv.html