Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Arbetskraftsundersökning 2020, oktober

Tabellbilaga 19. De viktigaste nyckeltalen i arbetskraftsundersökningen efter kön 2017/III - 2018/III

  År/Kvartal Förändring
2017/III 2018/III 2017/III - 2018/III
Procent, % Procent, % Procentenhet
Nyckeltal Kön      
Relativt sysselsättningstal, 15-64-åringar Båda könen 70,6 72,7 2,1
Män 72,3 74,4 2,1
Kvinnor 68,9 70,9 2,0
Relativt arbetslöshetstal, 15–74-åringar Båda könen 7,7 6,5 -1,1
Män 7,4 6,2 -1,3
Kvinnor 7,9 6,9 -1,0
Relativt arbetskraftstal, 15–74-åringar Båda könen 65,9 66,8 0,9
Män 68,5 69,4 0,8
Kvinnor 63,3 64,3 1,0

Källa: Arbetskraftsundersökning 2018, september. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Taskinen 029 551 2690, Henri Lukkarinen 029 551 3704, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 23.10.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. september 2018, Tabellbilaga 19. De viktigaste nyckeltalen i arbetskraftsundersökningen efter kön 2017/III - 2018/III . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 29.11.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2018/09/tyti_2018_09_2018-10-23_tau_019_sv.html