Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Arbetskraftsundersökning 2020, augusti

Tabellbilaga 1. De viktigaste nyckeltalen i arbetskraftsundersökningen efter kön 2017/05 - 2018/05

  År/Månad Förändring
2017/05 2018/05 2017/05 - 2018/05
Procent, % Procent, % Procentenhet
Nyckeltal Kön      
Relativt sysselsättningstal, 15-64-åringar Båda könen 69,4 72,3 2,9
Män 71,0 72,9 1,9
Kvinnor 67,7 71,6 3,9
Relativt arbetslöshetstal, 15–74-åringar Båda könen 10,7 9,3 -1,5
Män 10,4 9,1 -1,3
Kvinnor 11,1 9,5 -1,7
Relativt arbetskraftstal, 15–74-åringar Båda könen 67,2 68,3 1,1
Män 69,5 69,9 0,3
Kvinnor 64,9 66,8 1,9

Källa: Arbetskraftsundersökning 2018, maj. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kirsi Toivonen 029 551 3535, Henri Lukkarinen 029 551 3704, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 26.06.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. maj 2018, Tabellbilaga 1. De viktigaste nyckeltalen i arbetskraftsundersökningen efter kön 2017/05 - 2018/05 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 1.10.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2018/05/tyti_2018_05_2018-06-26_tau_001_sv.html