Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Arbetskraftsundersökning 2020, oktober

Tabellbilaga 29. Arbetade timmar för sysselsatta i åldern 15-74 år efter näringsgren (TOL 2008) 2015/II - 2016/II

  År/Kvartal Förändring Förändring
2015/II 2015/II - 2016/II 2015/II - 2016/II
Miljoner timmar Miljoner timmar Miljoner timmar Procent, %
Näringsgren TOL 2008        
Näringsgrenar totalt 00-99 997,5 1053,8 56,3 5,6
A, B   Jordbruk, skogsbruk, fiske; utvinning av mineral 01-09 65,4 58,3 -7,1 -10,9
Jordbruk 01 50,4 44,0 -6,3 -12,6
C Tillverkning 10-33 140,0 152,8 12,8 9,1
Livsmedelsframställning, textilvarutillverkning och tillverkning av kläder 10-15 20,2 21,0 0,8 4,1
Sågning, pappers- och pappersvarutillverkning, grafisk produktion och reproduktion 16-18 22,0 24,5 2,5 11,3
Tillverkning av kemikalier och läkemedel o.d. 19-23 18,9 21,9 3,1 16,3
Stål- och metallframställning; tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 24-25 23,4 25,4 2,1 8,8
Tillverkning av elektronikvaror och optik samt av elapparatur, maskiner och transportmedel 26-30 40,9 46,4 5,5 13,5
Tillverkning av möbler o.d.; underhåll och installation av maskiner och apparater 31-33 14,7 13,5 -1,2 -8,0
D, E Försörjning av el, gas, värme, vattenförsörjning och avloppsrening 35-39 10,9 11,4 0,6 5,2
F Byggverksamhet 41-43 77,2 87,4 10,3 13,3
Byggande av hus 41 29,3 31,4 2,1 7,3
Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet 43 38,4 48,1 9,7 25,2
G Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar 45-47 114,4 121,8 7,4 6,5
Handel samt reparation av motorfordon 45 18,5 18,9 0,3 1,9
Parti- och provisionshandel utom med motorfordon 46 36,9 42,1 5,2 14,0
Detaljhandel utom med motorfordon och motorcyklar 47 58,9 60,8 1,9 3,2
H Transport och magasinering 49-53 57,2 63,9 6,6 11,6
Land-, sjö- och lufttransport 49-51 38,9 41,4 2,6 6,6
Magasinering och stödtjänster till transport; post- och kurirverksamhet 52-53 18,4 22,5 4,1 22,2
I Hotell- och restaurangverksamhet 55-56 35,2 34,1 -1,1 -3,1
J Informations- och kommunikationsverksamhet 58-63 45,1 45,9 0,8 1,8
K, L Finans-, försäkrings- och fastighetsverksamhet 64-68 30,9 34,1 3,2 10,4
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 69-75 71,7 69,0 -2,7 -3,7
Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet; teknisk provning och analys 71 27,4 25,3 -2,1 -7,6
N Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 77-82 41,8 44,8 3,0 7,1
Fastighetsservice samt skötsel och underhåll av grönytor 81 24,6 26,0 1,4 5,8
O Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring 84 42,2 48,6 6,5 15,4
P Utbildning 85 56,4 59,1 2,7 4,8
Q Vård och omsorg; sociala tjänster 86-88 151,7 162,3 10,7 7,0
Hälso- och sjukvård 86 72,6 77,1 4,5 6,2
Vård och omsorg med boende 87 34,6 37,0 2,3 6,7
Öppna sociala insatser 88 44,5 48,3 3,8 8,6
R Kultur, nöje och fritid 90-93 21,1 23,1 1,9 9,2
S-U Annan serviceverksamhet o.d. 94-99 32,7 33,5 0,8 2,4
X Näringsgrenen okänd 00 3,6 3,6 . .

Källa: Arbetskraftsundersökning 2016, juni. Statistikcentralen

Förfrågningar: Tuomas Remes 029 551 3682, Ulla Hannula 029 551 2924, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 26.7.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. juni 2016, Tabellbilaga 29. Arbetade timmar för sysselsatta i åldern 15-74 år efter näringsgren (TOL 2008) 2015/II - 2016/II . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 1.12.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2016/06/tyti_2016_06_2016-07-26_tau_029_sv.html