Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Arbetskraftsundersökning 2020, oktober

Tabellbilaga 28. Sysselsatta i åldern 15-74 år efter näringsgren (TOL 2008) 2015/II - 2016/II

  År/Kvartal Förändring Förändring
2015/II 2015/II - 2016/II 2015/II - 2016/II
1000 personer 1000 personer 1000 personer Procent, %
Näringsgren TOL 2008        
Näringsgrenar totalt 00-99 2 463 2 477 14 0,6
A, B   Jordbruk, skogsbruk, fiske; utvinning av mineral 01-09 118 109 -9 -7,5
Jordbruk 01 82 76 -6 -7,0
C Tillverkning 10-33 328 334 6 1,9
Livsmedelsframställning, textilvarutillverkning och tillverkning av kläder 10-15 49 46 -3 -6,2
Sågning, pappers- och pappersvarutillverkning, grafisk produktion och reproduktion 16-18 51 56 5 9,8
Tillverkning av kemikalier och läkemedel o.d. 19-23 43 48 5 11,3
Stål- och metallframställning; tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 24-25 54 53 -1 -2,1
Tillverkning av elektronikvaror och optik samt av elapparatur, maskiner och transportmedel 26-30 98 100 2 1,8
Tillverkning av möbler o.d.; underhåll och installation av maskiner och apparater 31-33 32 31 -1 -4,4
D, E Försörjning av el, gas, värme, vattenförsörjning och avloppsrening 35-39 24 27 2 9,3
F Byggverksamhet 41-43 168 182 14 8,3
Byggande av hus 41 65 66 1 1,9
Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet 43 83 98 15 17,8
G Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar 45-47 289 296 7 2,5
Handel samt reparation av motorfordon 45 42 41 -1 -1,9
Parti- och provisionshandel utom med motorfordon 46 84 92 8 9,8
Detaljhandel utom med motorfordon och motorcyklar 47 163 163 -0 -0,1
H Transport och magasinering 49-53 136 144 7 5,5
Land-, sjö- och lufttransport 49-51 84 89 5 5,5
Magasinering och stödtjänster till transport; post- och kurirverksamhet 52-53 53 55 3 5,4
I Hotell- och restaurangverksamhet 55-56 94 89 -5 -5,8
J Informations- och kommunikationsverksamhet 58-63 106 100 -7 -6,3
K, L Finans-, försäkrings- och fastighetsverksamhet 64-68 76 77 1 0,8
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 69-75 173 160 -12 -7,2
Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet; teknisk provning och analys 71 65 59 -6 -8,6
N Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 77-82 108 112 4 3,3
Fastighetsservice samt skötsel och underhåll av grönytor 81 64 65 1 1,5
O Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring 84 105 110 5 5,1
P Utbildning 85 171 168 -3 -1,7
Q Vård och omsorg; sociala tjänster 86-88 405 416 11 2,7
Hälso- och sjukvård 86 195 194 -1 -0,5
Vård och omsorg med boende 87 90 94 5 5,3
Öppna sociala insatser 88 120 128 7 5,9
R Kultur, nöje och fritid 90-93 62 63 1 1,6
S-U Annan serviceverksamhet o.d. 94-99 89 82 -7 -7,4
X Näringsgrenen okänd 00 10 9 . .

Källa: Arbetskraftsundersökning 2016, juni. Statistikcentralen

Förfrågningar: Tuomas Remes 029 551 3682, Ulla Hannula 029 551 2924, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 26.7.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. juni 2016, Tabellbilaga 28. Sysselsatta i åldern 15-74 år efter näringsgren (TOL 2008) 2015/II - 2016/II . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 26.11.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2016/06/tyti_2016_06_2016-07-26_tau_028_sv.html