Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Työvoimatutkimus 2020, helmikuu

Liitetaulukko 34. Palkansaajat toimialoittain (TOL 2008) 2014/I - 2015/I, 15-74-vuotiaat

  Vuosi/Neljännes Muutos Muutos
2014/I 2015/I 2014/I - 2015/I 2014/I - 2015/I
1000 henkeä 1000 henkeä 1000 henkeä Prosenttia, %
Toimiala TOL 2008        
Toimialat yhteensä 00-99 2 058 2 043 -15 -0,7
A, B Maa-, metsä- ja kalatalous; kaivostoiminta 01-09 35 35 0 0,4
Maatalous 01 13 14 1 7,4
C Teollisuus 10-33 305 297 -8 -2,6
Elintarvikkeiden, tekstiilien ja vaatteiden valmistus 10-15 39 41 3 6,8
Sahatavaran ja paperin sekä paperituotteiden valmistus; painaminen ja jäljentäminen 16-18 46 45 -1 -2,2
Kemikaalien, lääkkeiden yms. valmistus 19-23 44 41 -3 -6,1
Metallien jalostus; metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) 24-25 48 44 -3 -7,3
Elektronisten ja optisten tuotteiden, sähkölaitteiden, koneiden ja kulkuneuvojen valmistus 26-30 102 98 -3 -3,4
Huonekalujen ym. valmistus; koneiden ja laitteiden huolto ja asennus 31-33 26 26 -0 -0,1
D, E Sähkö-, kaasu-, lämpö-, vesi-, viemäri- ja jätevesihuolto 35-39 26 22 -4 -13,6
F Rakentaminen 41-43 121 113 -8 -6,2
Talonrakentaminen 41 43 39 -4 -9,4
Erikoistunut rakennustoiminta 43 62 59 -3 -4,1
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus 45-47 244 235 -9 -3,8
Moottoriajoneuvojen tukku- ja vähittäiskauppa sekä korjaus 45 31 31 1 2,6
Tukkukauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 46 81 70 -11 -13,9
Vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 47 133 134 1 0,9
H Kuljetus ja varastointi 49-53 116 113 -4 -3,2
Maa-, vesi- ja ilmaliikenne 49-51 70 66 -4 -5,8
Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta; posti- ja kuriiritoiminta 52-53 46 46 0 0,7
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 55-56 69 72 3 4,9
J Informaatio ja viestintä 58-63 89 94 5 5,5
K, L Rahoitus- ja vakuutustoiminta; kiinteistöala 64-68 69 66 -4 -5,3
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 69-75 128 128 1 0,5
Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi 71 56 54 -2 -2,8
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 77-82 82 87 5 6,1
Kiinteistön- ja maisemanhoito 81 49 50 1 2,3
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus 84 107 104 -3 -2,6
P Koulutus 85 179 184 5 2,6
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 86-88 372 378 6 1,7
Terveyspalvelut 86 161 168 7 4,6
Sosiaalihuollon laitospalvelut 87 89 83 -6 -6,7
Sosiaalihuollon avopalvelut 88 122 127 5 3,9
R Taiteet, viihde ja virkistys 90-93 44 49 5 11,2
S-U Muu palvelutoiminta yms. 94-99 61 58 -3 -4,5
X Toimiala tuntematon 00 11 7 . .

Lähde: Työvoimatutkimus 2015, maaliskuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Joanna Viinikka 029 551 3796, Pertti Taskinen 029 551 2690, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 23.04.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. maaliskuu 2015, Liitetaulukko 34. Palkansaajat toimialoittain (TOL 2008) 2014/I - 2015/I, 15-74-vuotiaat . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 8.4.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2015/03/tyti_2015_03_2015-04-23_tau_034_fi.html