Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Arbetskraftsundersökning 2020, juli

Publicerad: 25.9.2012

Det relativa arbetslöshetstalet för augusti 7,3 procent


Korrigerad 25.9.2012 kl 10.15. Den korrigerade siffran är markerad med rött, var tidigare 2 522 000.

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning uppgick antalet arbetslösa i augusti 2012 till 199 000, vilket var 22 000 fler än för ett år sedan. Det relativa arbetslöshetstalet var 7,3 procent, dvs. 0,7 procentenheter högre än året innan. Antalet sysselsatta var nästan lika många som i augusti året innan.

Det relativa arbetslöshetstalet och trenden 1989/01–2012/08

Det relativa arbetslöshetstalet och trenden 1989/01–2012/08

Antalet sysselsatta uppgick i augusti 2012 till 2 526 000 , dvs. 3 000 fler än året innan (felmarginal ± 31 000). Antalet löntagare minskade, medan antalet företagare ökade jämfört med augusti 2011.

Det relativa sysselsättningstalet , dvs. andelen sysselsatta av alla 15–64-åringar, var i augusti 70,0 procent, dvs. 0,2 procentenheter högre än året innan. Den säsong- och slumpvariationsrensade trenden för det relativa sysselsättningstalet var 69,2 procent. Det relativa sysselsättningstalet för kvinnor steg med 0,7 procentenheter till 69,3 procent från augusti året innan. Det relativa sysselsättningstalet för män sjönk med 0,3 procentenheter till 70,7 procent.

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning uppgick antalet arbetslösa i augusti 2012 till 199 000, vilket var 22 000 fler än i augusti året innan (felmarginal ± 17 000). Av de arbetslösa var 104 000 män och 96 000 kvinnor.

Det relativa arbetslöshetstalet var i augusti 7,3 procent, dvs. 0,7 procentenheter högre än året innan. Det relativa arbetslöshetstalet var 7,4 procent för män och 7,2 procent för kvinnor. Trenden för det relativa arbetslöshetstalet var 8,0 procent. Det relativa arbetslöshetstalet bland unga, dvs. 15–24-åringar, var i augusti 13,5 procent, vilket var 0,5 procentenheter högre än i augusti året innan. Trenden för det relativa arbetslöshetstalet bland unga var 18,5 procent.

Förändringar i sysselsättningen 2011/08–2012/08 enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning, 15–74-åringar

  År/Månad Förändring
2011/08 2012/08 2011/08 - 2012/08
1000 personer Procent, %
Befolkning totalt 4 060 4 076 0,4
Arbetskraft totalt 2 700 2 725 0,9
Sysselsatta 2 522 2 526 0,1
– löntagare 2 197 2 186 –0,5
– företagare och företagarfamiljemedlemmar 326 340 4,3
Arbetslösa 177 199 12,3
Ej i arbetskraften 1 361 1 351 –0,7
  Procent, % Procent enhet
Relativt sysselsättningstal, 15–64-åringar 69,8 70,0 0,2
Relativt arbetslöshetstal 6,6 7,3 0,7
Relativt arbetskraftstal 66,5 66,9 0,4
Kolumnen Förändring bygger på oavrundade tal.
Uppgifterna samlas enligt ILO/EU-definitionen.

Uppgifter i arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik

I slutet av augusti 2012 fanns det vid arbets- och näringsbyråerna totalt 246 000 personer som statistikfördes som arbetslösa arbetssökande enligt bestämmelserna om arbetsförmedling. Antalet arbetslösa arbetssökande var 11 000 fler än i augusti året innan.

Arbetslösheten minskade från augusti året innan bara inom verksamhetsområdet för ELY-centralen i Norra Savolax (0 %). Antalet arbetslösa arbetssökande ökade mest i Norra Karelen (11 %), Södra Savolax (9 %) och Norra Österbotten (8 %) samt på Åland (8 %). I slutet av augusti var antalet personligen permitterade som anmält sig till arbets- och näringsbyråerna 10 000, vilket var 2 000 fler än för ett år sedan.

Antalet personer som placerats med arbetskraftspolitiska åtgärder var sammanlagt 100 000 i slutet av augusti, dvs. 2 000 färre än i augusti i fjol. Åtgärderna gällde 3,7 procent av arbetskraften.

Vid arbets- och näringsbyråerna fanns det 32 000 arbetslösa arbetssökande som inte fyllt 25 år. Det var 2 000 fler än i augusti året innan. I augusti anmäldes 42 000 nya lediga jobb till arbets- och näringsbyråerna, dvs. 7 000 färre än i augusti året innan.

Förändringar 2011/08–2012/08 enligt arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik

  År/Månad Förändring
2011/08 2012/08 2011/08 - 2012/08
1000 personer Procent, %
Arbetslösa arbetssökande 235 246 4,8
– arbetslösa längre än ett år 57 63 10,0
Åtgärder sammanlagt 103 100 –2,3
– sysselsatta genom stödåtgärder 35 30 –14,2
– i arbetskraftsutbildning 25 24 –3,1
– i arbetspraktik, arbetsalternering 18 19 4,1
– i rehabiliterande arbetsverksamhet, frivilliga studier 25 27 11,2
Nya lediga arbetsplatser vid arbets- och näringsbyråerna 49 42 –14,3
Kolumnen Förändring bygger på oavrundade tal.

Arbets- och näringsministeriets kontaktinformation:
Petri Syvänen tfn 029 504 8050,  http://www.tem.fi/sysselsattningsoversikt

Linkit

Databastabeller om arbetskraftsundersökningen

Skillnaderna i arbetskraftsundersökningen och arbetsförmedlingsstatistiken har beskrivits i arbetskraftsundersökningens kvalitetsbeskrivning .

Den säsongrensade trenden

Den säsongrensade trenden hjälper tolka variationer i arbetslöshet och sysselsättning (på finska)

Jämförelse mellan Statistikcentralens och arbets- och näringsministeriets statistik (på finska)

De nyaste säsongrensade arbetslöshetssiffrorna som EU publicerar (på engelska) finns på Eurostats webbplats http://epp.eurostat.ec.europa.eu .

Undersökning om lediga arbetsplatser


Källa: Arbetskraftsundersökning 2012, augusti. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kirsi Toivonen 09 1734 3535, Kalle Sinivuori 09 1734 3524, Veli Rajaniemi 09 1734 3434, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Publikationen i pdf-format (469,6 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer
Kvalitetsbeskrivningar

Uppdaterad 25.09.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. augusti 2012. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 18.9.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2012/08/tyti_2012_08_2012-09-25_tie_001_sv.html