Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Arbetskraftsundersökning 2020, oktober

Tabellbilaga 34. Löntagare i åldern 15-74 år efter näringsgren (TOL 2008) 2011/II - 2012/II

  År/Kvartal Förändring Förändring
2011/II 2012/II 2011/II - 2012/II 2011/II - 2012/II
1000 personer 1000 personer 1000 personer Procent, %
Näringsgren TOL 2008        
Näringsgrenar totalt 00-99 2 187 2 185 -2 -0,1
A, B   Jordbruk, skogsbruk, fiske; utvinning av mineral 01-09 41 37 -4 -9,7
Jordbruk 01 19 16 -3 -16,7
C Tillverkning 10-33 336 344 8 2,5
Livsmedelsframställning, textilvarutillverkning och tillverkning av kläder 10-15 46 46 -0 -0,2
Sågning, pappers- och pappersvarutillverkning, grafisk produktion och reproduktion 16-18 54 51 -3 -4,7
Tillverkning av kemikalier och läkemedel o.d. 19-23 47 51 4 8,9
Stål- och metallframställning; tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 24-25 50 54 3 6,8
Tillverkning av elektronikvaror och optik samt av elapparatur, maskiner och transportmedel 26-30 114 115 1 1,1
Tillverkning av möbler o.d.; underhåll och installation av maskiner och apparater 31-33 25 27 2 8,6
D, E Försörjning av el, gas, värme, vattenförsörjning och avloppsrening 35-39 25 24 -1 -4,4
F Byggverksamhet 41-43 140 134 -6 -4,3
Byggande av hus 41 51 51 -1 -1,3
Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet 43 70 63 -7 -10,3
G Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar 45-47 273 268 -6 -2,0
Handel samt reparation av motorfordon 45 34 39 5 15,8
Parti- och provisionshandel utom med motorfordon 46 85 83 -2 -2,5
Detaljhandel utom med motorfordon och motorcyklar 47 154 146 -9 -5,6
H Transport och magasinering 49-53 128 118 -10 -7,9
Land-, sjö- och lufttransport 49-51 75 67 -9 -11,4
Magasinering och stödtjänster till transport; post- och kurirverksamhet 52-53 52 51 -2 -2,8
I Hotell- och restaurangverksamhet 55-56 76 80 3 4,3
J Informations- och kommunikationsverksamhet 58-63 91 92 2 1,8
K, L Finans-, försäkrings- och fastighetsverksamhet 64-68 69 68 -1 -1,0
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 69-75 125 126 1 0,8
Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet; teknisk provning och analys 71 54 54 -0 -0,5
N Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 77-82 89 91 2 2,5
Fastighetsservice samt skötsel och underhåll av grönytor 81 53 57 4 7,8
O Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring 84 120 117 -3 -2,4
P Utbildning 85 176 175 -1 -0,7
Q Vård och omsorg; sociala tjänster 86-88 386 394 8 2,1
Hälso- och sjukvård 86 179 183 4 2,3
Vård och omsorg med boende 87 83 86 3 3,7
Öppna sociala insatser 88 124 125 1 0,8
R Kultur, nöje och fritid 90-93 42 44 2 5,4
S-U Annan serviceverksamhet o.d. 94-99 62 64 3 4,3
X Näringsgrenen okänd 00 10 10 . .

Källa: Arbetskraftsundersökning 2012, juni. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kalle Sinivuori 09 1734 3524, Veli Rajaniemi 09 1734 3434, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 24.07.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. juni 2012, Tabellbilaga 34. Löntagare i åldern 15-74 år efter näringsgren (TOL 2008) 2011/II - 2012/II . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 1.12.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2012/06/tyti_2012_06_2012-07-24_tau_034_sv.html